Η Βυζαντινή εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας доклад по теме История

Доклад раскрывает тему "Η Βυζαντινή εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 19 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
H BYZANTINH EΠΟΠΟΙΪΑ Επικοί αγώνες και επέκταση της αυτοκρατορίας
Страница №2
Α. Αγώνες με τους Άραβες(1)
Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944):
		 Αντεπίθεση Bυζαντινών # Αράβων κατάληψη Έδεσσας Συρίας 
							(Ιω. Κουρκούας)
Νικηφόρος Β΄Φωκάς (963-969)		      Στρατηγός-
Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976)	           αυτοκράτορας
Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος ( 976-1025)
Α. Αγώνες με τους Άραβες(1) Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944): Αντεπίθεση Bυζαντινών # Αράβων κατάληψη Έδεσσας Συρίας (Ιω. Κουρκούας) Νικηφόρος Β΄Φωκάς (963-969) Στρατηγός- Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976) αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος ( 976-1025)
Страница №3
Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944)
Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944)
Страница №4
Nικηφόρος Φωκάς (963-969)
Nικηφόρος Φωκάς (963-969)
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976)
Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976)
Страница №7
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους(1)
893-927:Τσάρος των Βουλγάρων ο Συμεών
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους(1) 893-927:Τσάρος των Βουλγάρων ο Συμεών
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους (2)
976-1025: Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος
		Επαναστάσεις των δυνατών ( Βάρδας Σκληρός, Βάρδας Φωκάς)


		Οι Βούλγαροι ανασυντάσσουν το κράτος τους.
 997-1014: Σαμουήλ: ίδρυση νέου Βουλγαρικού κράτους (Αχρίδα)
			Τίτλος:Τσάρος
Πόλεμος με το Βυζαντινό κράτος
Επιδρομές μέχρι την Πελοπόννησο
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους (2) 976-1025: Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος Επαναστάσεις των δυνατών ( Βάρδας Σκληρός, Βάρδας Φωκάς) Οι Βούλγαροι ανασυντάσσουν το κράτος τους. 997-1014: Σαμουήλ: ίδρυση νέου Βουλγαρικού κράτους (Αχρίδα) Τίτλος:Τσάρος Πόλεμος με το Βυζαντινό κράτος Επιδρομές μέχρι την Πελοπόννησο
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
Информация вложена в изображении слайда
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
Информация вложена в изображении слайда
Страница №17
Γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων
Κατακτήσεις 
Επέκταση συνόρων   άνθηση της οικονομίας

Νέα εδάφη 
Παραγωγικό δυναμικό
Έσοδα
Ειρηνική καλλιέργεια της γης ( διακοπή αραβικών επιδρομών)

Αύξηση της παραγωγής
Νομισματικά αποθέματα

ΕΥΜΑΡΕΙΑ        χλιδή
                      διεθνές κύρος
			     αισθήματα αυτοπεποίθησης και περηφάνειας
Γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων Κατακτήσεις Επέκταση συνόρων άνθηση της οικονομίας Νέα εδάφη Παραγωγικό δυναμικό Έσοδα Ειρηνική καλλιέργεια της γης ( διακοπή αραβικών επιδρομών) Αύξηση της παραγωγής Νομισματικά αποθέματα ΕΥΜΑΡΕΙΑ χλιδή διεθνές κύρος αισθήματα αυτοπεποίθησης και περηφάνειας
Страница №18
Информация вложена в изображении слайда
Страница №19
Πηγές
http://gbgm-umc.org/umw/bible/translations.stm
http://apostlethomasindia.wordpress.com/2010/03/18/wikipedia-encyclopaedia-britannica-their-counterfeit-st-thomas-entries-exposed-ishwar-sharan/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://www.agionorostamps.gr/page/stamplines/index.asp?sl_id=1
Πηγές http://gbgm-umc.org/umw/bible/translations.stm http://apostlethomasindia.wordpress.com/2010/03/18/wikipedia-encyclopaedia-britannica-their-counterfeit-st-thomas-entries-exposed-ishwar-sharan/ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82 http://www.agionorostamps.gr/page/stamplines/index.asp?sl_id=1