Η Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία доклад по теме История

Доклад раскрывает тему "Η Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 23 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Страница №2
Информация вложена в изображении слайда
Страница №3
Информация вложена в изображении слайда
Страница №4
Информация вложена в изображении слайда
Страница №5
Μελετήστε προσεκτικά τον πίνακα. Ποια συμπεράσματα συνάγονται σχετικά με τους ρυθμούς διαμόρφωσης της βυζαντινής άρχουσας τάξης;
Μελετήστε προσεκτικά τον πίνακα. Ποια συμπεράσματα συνάγονται σχετικά με τους ρυθμούς διαμόρφωσης της βυζαντινής άρχουσας τάξης;
Страница №6
Информация вложена в изображении слайда
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Информация вложена в изображении слайда
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
Информация вложена в изображении слайда
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων
Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων
Βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης
Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλήματων

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΄Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ: αντικατέστησε Εκλογή Ισαύρων (Βασίλειος Α΄)
ΕΠΑΝΑΓΩΓΗ: αρμοδιότητες αυτοκράτορα /πατριάρχη (Βασίλειος Α΄)
              εισαγωγή στον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ: αντλεί από νομικές συλλογές Ιουστινιανού (60 βιβλία) ( Λέων Στ΄) 
ΕΠΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ: λειτουργία συντεχνιών ( Λέων Στ΄) 
ΝΕΑΡΑΙ: περιορισμός της μεγάλης γαιοκτησίας ( Λέων Στ΄)
Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων Βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλήματων ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΄Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ: αντικατέστησε Εκλογή Ισαύρων (Βασίλειος Α΄) ΕΠΑΝΑΓΩΓΗ: αρμοδιότητες αυτοκράτορα /πατριάρχη (Βασίλειος Α΄) εισαγωγή στον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ: αντλεί από νομικές συλλογές Ιουστινιανού (60 βιβλία) ( Λέων Στ΄) ΕΠΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ: λειτουργία συντεχνιών ( Λέων Στ΄) ΝΕΑΡΑΙ: περιορισμός της μεγάλης γαιοκτησίας ( Λέων Στ΄)
Страница №17
Информация вложена в изображении слайда
Страница №18
Информация вложена в изображении слайда
Страница №19
Информация вложена в изображении слайда
Страница №20
Информация вложена в изображении слайда
Страница №21
Информация вложена в изображении слайда
Страница №22
Информация вложена в изображении слайда
Страница №23
Πηγές
Πηγές