Η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση доклад по теме История

Страница №1
H θρησκευτική μεταρρύθμιση
Страница №2
Η κριΣη Στη Ρωμαιοκαθολικη ΕκκληΣια 
και οι ανθρωπιΣτεΣ
Η κριΣη Στη Ρωμαιοκαθολικη ΕκκληΣια και οι ανθρωπιΣτεΣ
Страница №3
Κρίση στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία

Αιτίες

Διοικητική ανικανότητα
Ηθική διαφθορά :πολυτελής διαβίωση ανώτερου κλήρου
                  παραμέληση κατώτερου κλήρου (αμορφωσιά, διαφθορά)
                  
Αδυναμία ανταπόκρισης στις πνευματικές ανάγκες χριστιανών 
 σύγχυση, ιδέα θανάτου, σωτηρία ψυχής 
Επιδημίες, πόλεμοι, προφητείες

1515: Πάπας Λέων Ι 
 Συγχωροχάρτια (= άφεση αμαρτιών)
Κρίση στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία Αιτίες Διοικητική ανικανότητα Ηθική διαφθορά :πολυτελής διαβίωση ανώτερου κλήρου παραμέληση κατώτερου κλήρου (αμορφωσιά, διαφθορά) Αδυναμία ανταπόκρισης στις πνευματικές ανάγκες χριστιανών σύγχυση, ιδέα θανάτου, σωτηρία ψυχής Επιδημίες, πόλεμοι, προφητείες 1515: Πάπας Λέων Ι Συγχωροχάρτια (= άφεση αμαρτιών)
Страница №4
Информация вложена в изображении слайда
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Oι ανθρωπιστές και η κρίση 
στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία
Ανθρωπιστές
Oι ανθρωπιστές και η κρίση στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία Ανθρωπιστές
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Προτεσταντική μεταρρύθμιση
Προτεσταντική μεταρρύθμιση
Страница №10
Информация вложена в изображении слайда
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
Информация вложена в изображении слайда
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
Информация вложена в изображении слайда
Страница №17
Информация вложена в изображении слайда
Страница №18
Информация вложена в изображении слайда
Страница №19
Информация вложена в изображении слайда
Страница №20
Информация вложена в изображении слайда
Страница №21
Информация вложена в изображении слайда
Страница №22
Информация вложена в изображении слайда
Страница №23
Информация вложена в изображении слайда
Страница №24
Информация вложена в изображении слайда
Страница №25
Οι αντιδραΣειΣ τηΣ ρωμαιοκαθολικηΣ εκκληΣιαΣ
Οι αντιδραΣειΣ τηΣ ρωμαιοκαθολικηΣ εκκληΣιαΣ
Страница №26
ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Ο όρος προέρχεται από την ιστοριογραφία του 19ου αι.
Μεταρρύθμιση της Καθολικής Εκκλησίας

1545-1563:
 ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΤΟ
Ανασυγκρότηση Εκκλησίας
Μέτρα # Μεταρρύθμισης
Οικοδόμηση επιβλητικών ναών
      ( μπαρόκ)
Προβολή δύναμης Ρ.Κ Εκκλησίας
Επιβεβαίωση ρ.κ δόγματος
Ενίσχυση λατρείας Θεοτόκου
Εικόνες, τελετές
ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ο όρος προέρχεται από την ιστοριογραφία του 19ου αι. Μεταρρύθμιση της Καθολικής Εκκλησίας 1545-1563: ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΤΟ Ανασυγκρότηση Εκκλησίας Μέτρα # Μεταρρύθμισης Οικοδόμηση επιβλητικών ναών ( μπαρόκ) Προβολή δύναμης Ρ.Κ Εκκλησίας Επιβεβαίωση ρ.κ δόγματος Ενίσχυση λατρείας Θεοτόκου Εικόνες, τελετές
Страница №27
Информация вложена в изображении слайда
Страница №28
Информация вложена в изображении слайда
Страница №29
Информация вложена в изображении слайда
Страница №30
Η Ευρώπη μετά τη Μεταρρύθμιση
Τέλος της θρησκευτικής ενότητας της Ευρώπης

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ:  Προτεσταντισμός
ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ:  Ρωμαιοκαθολικισμός
ΒΑΛΚΑΝΙΑ+ΡΩΣΙΑ: Ορθοδοξία

Γενικότερες συνέπειες:
Μετάφραση Βίβλου σε εθνικές γλώσσες  Εθνικές λογοτεχνίες και σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης

Απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων ανθρώπου
             εξέλιξη επιστημών
			    εκδημοκρατισμός θεσμών
              οικονομική ανάπτυξη
              κοινωνική ελευθερία
Η Ευρώπη μετά τη Μεταρρύθμιση Τέλος της θρησκευτικής ενότητας της Ευρώπης ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ: Προτεσταντισμός ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ: Ρωμαιοκαθολικισμός ΒΑΛΚΑΝΙΑ+ΡΩΣΙΑ: Ορθοδοξία Γενικότερες συνέπειες: Μετάφραση Βίβλου σε εθνικές γλώσσες  Εθνικές λογοτεχνίες και σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης Απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων ανθρώπου  εξέλιξη επιστημών εκδημοκρατισμός θεσμών οικονομική ανάπτυξη κοινωνική ελευθερία
Страница №31
Информация вложена в изображении слайда
Страница №32
Πηγές
http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://www.users.ms11.net/~dejnarde/english_bible_translation.htm
http://www.the-highway.com/95THESES.html
http://www.twelvetribes.com/publications/litmus-test/martin-luther-litmus-test.html
http://www.uncommon-travel-germany.com/martin-luther.html
http://www.holycross-weare.org/2009/05/02/history-and-basics-of-anglican-worship/
http://www.odyssey.com.cy/main/modules/PrintDialog/PrintItem.aspx?src=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140*itemID=3989*mid=2828
Πηγές http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther http://www.users.ms11.net/~dejnarde/english_bible_translation.htm http://www.the-highway.com/95THESES.html http://www.twelvetribes.com/publications/litmus-test/martin-luther-litmus-test.html http://www.uncommon-travel-germany.com/martin-luther.html http://www.holycross-weare.org/2009/05/02/history-and-basics-of-anglican-worship/ http://www.odyssey.com.cy/main/modules/PrintDialog/PrintItem.aspx?src=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140*itemID=3989*mid=2828