Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους доклад по теме История

Доклад раскрывает тему "Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 14 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Страница №2
Α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων/Μοραβών
Α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων/Μοραβών
Страница №3
Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας
Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας
Επαφή με τον χριστιανισμό αλλά υποψίες ότι οι λατίνοι ιεραπόστολοι =πράκτορες γερμανικής πολιτικής
Αντίθετοι στην προσπάθεια λατίνων ιεραποστόλων να επιβάλουν τη λατινική γλώσσα
Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας Επαφή με τον χριστιανισμό αλλά υποψίες ότι οι λατίνοι ιεραπόστολοι =πράκτορες γερμανικής πολιτικής Αντίθετοι στην προσπάθεια λατίνων ιεραποστόλων να επιβάλουν τη λατινική γλώσσα
Страница №4
Κύριλλος και Μεθόδιος
Κύριλλος και Μεθόδιος
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Информация вложена в изображении слайда
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Α. Η σημασία του εκχριστιανισμού Μοραβών
Κατανόηση κηρύγματος + λειτουργίας
	 από τους Μοραβούς
 Επιτυχία ιεραποστολικού έργου (χρήση σλαβικής)
Οργάνωση σλαβικής εκκλησίας (863-866)
Μύηση Σλάβων  στις αξίες του
	 Χριστιανισμού και των Βυζαντινών
Ενίσχυση της ενότητας  Σλάβων: κοινή πίστη
Α. Η σημασία του εκχριστιανισμού Μοραβών Κατανόηση κηρύγματος + λειτουργίας από τους Μοραβούς Επιτυχία ιεραποστολικού έργου (χρήση σλαβικής) Οργάνωση σλαβικής εκκλησίας (863-866) Μύηση Σλάβων στις αξίες του Χριστιανισμού και των Βυζαντινών Ενίσχυση της ενότητας Σλάβων: κοινή πίστη
Страница №10
Γ.Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
Γ.Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
Το φωτίειο σχίσμα
	 867: Σύνοδος
Αναθεματισμός Πάπα 
Απόρριψη δόγματος περί ἐκπορεύσεως  τοῦ   Ἁγίου Πνεύματος  καὶ  ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque)

Kαταδίκη επέμβασης Ρώμης  στη     Βουλγαρία
870: Σύνοδος
Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπάγεται στο Πατριαρχείο
Το φωτίειο σχίσμα 867: Σύνοδος Αναθεματισμός Πάπα Απόρριψη δόγματος περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque) Kαταδίκη επέμβασης Ρώμης στη Βουλγαρία 870: Σύνοδος Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπάγεται στο Πατριαρχείο
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда