Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους доклад по теме История

Вашему вниманию предлагается доклад и презентация по теме Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους. Данны материал, представленный на 14 страницах, поможет подготовится к уроку История. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете ознакомиться и скачать этот и любой другой доклад у нас на сайте. Все материалы абсолютно бесплатны и доступны. Ссылку на скачивание Вы можете найти вконце страницы. Если материал Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте сайт в закладки в своем браузере.
Страница #1
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Страница #2
Α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων/Μοραβών
Α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων/Μοραβών
Страница #3
Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας
Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας
Επαφή με τον χριστιανισμό αλλά υποψίες ότι οι λατίνοι ιεραπόστολοι =πράκτορες γερμανικής πολιτικής
Αντίθετοι στην προσπάθεια λατίνων ιεραποστόλων να επιβάλουν τη λατινική γλώσσα
Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας Αγώνας των Μοραβών # κηδεμονίας γερμανών ηγεμόνων και Φραγκοβουλγαρικής συμμαχίας Επαφή με τον χριστιανισμό αλλά υποψίες ότι οι λατίνοι ιεραπόστολοι =πράκτορες γερμανικής πολιτικής Αντίθετοι στην προσπάθεια λατίνων ιεραποστόλων να επιβάλουν τη λατινική γλώσσα
Страница #4
Κύριλλος και Μεθόδιος
Κύριλλος και Μεθόδιος
Страница #5
Информация вложена в изображении слайда
Страница #6
Информация вложена в изображении слайда
Страница #7
Информация вложена в изображении слайда
Страница #8
Информация вложена в изображении слайда
Страница #9
Α. Η σημασία του εκχριστιανισμού Μοραβών
Κατανόηση κηρύγματος + λειτουργίας
	 από τους Μοραβούς
 Επιτυχία ιεραποστολικού έργου (χρήση σλαβικής)
Οργάνωση σλαβικής εκκλησίας (863-866)
Μύηση Σλάβων  στις αξίες του
	 Χριστιανισμού και των Βυζαντινών
Ενίσχυση της ενότητας  Σλάβων: κοινή πίστη
Α. Η σημασία του εκχριστιανισμού Μοραβών Κατανόηση κηρύγματος + λειτουργίας από τους Μοραβούς Επιτυχία ιεραποστολικού έργου (χρήση σλαβικής) Οργάνωση σλαβικής εκκλησίας (863-866) Μύηση Σλάβων στις αξίες του Χριστιανισμού και των Βυζαντινών Ενίσχυση της ενότητας Σλάβων: κοινή πίστη
Страница #10
Γ.Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
Γ.Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
Страница #11
Информация вложена в изображении слайда
Страница #12
Το φωτίειο σχίσμα
	 867: Σύνοδος
Αναθεματισμός Πάπα 
Απόρριψη δόγματος περί ἐκπορεύσεως  τοῦ   Ἁγίου Πνεύματος  καὶ  ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque)

Kαταδίκη επέμβασης Ρώμης  στη     Βουλγαρία
870: Σύνοδος
Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπάγεται στο Πατριαρχείο
Το φωτίειο σχίσμα 867: Σύνοδος Αναθεματισμός Πάπα Απόρριψη δόγματος περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque) Kαταδίκη επέμβασης Ρώμης στη Βουλγαρία 870: Σύνοδος Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπάγεται στο Πατριαρχείο
Страница #13
Информация вложена в изображении слайда
Страница #14
Информация вложена в изображении слайда

Готовые презентации по истории предназначены как для самостоятельного изучения учениками, так и для учителей при проведении уроков. При использовании презентации по истории в учебном процессе учителя тратят меньше времени на подготовку к уроку и повышают усваиваемость материала у учеников. В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по истории для 5,6,7,8,9,10 класса, а также много презентации по истории отечества.