Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) доклад по теме История

Доклад раскрывает тему "Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 19 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Страница №2
Информация вложена в изображении слайда
Страница №3
Информация вложена в изображении слайда
Страница №4
Информация вложена в изображении слайда
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Информация вложена в изображении слайда
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Информация вложена в изображении слайда
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
Информация вложена в изображении слайда
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
Η σημασία της μάχης στο Ματζικέρτ (1071)
Αρχή κατάρρευσης του Βυζαντινού κράτους

Κατάρρευση του διοικητικού συστήματος στις ανατολικές επαρχίες
Απαρχή της κατάληψης ενός από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα τμήματα της αυτοκρατορίας,της Μ.Ασίας
΄Ιδρυση ισχυρού κράτους από τους Σελτζούκους Τούρκους
Η σημασία της μάχης στο Ματζικέρτ (1071) Αρχή κατάρρευσης του Βυζαντινού κράτους Κατάρρευση του διοικητικού συστήματος στις ανατολικές επαρχίες Απαρχή της κατάληψης ενός από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα τμήματα της αυτοκρατορίας,της Μ.Ασίας ΄Ιδρυση ισχυρού κράτους από τους Σελτζούκους Τούρκους
Страница №17
Информация вложена в изображении слайда
Страница №18
Информация вложена в изображении слайда
Страница №19
ΠΗΓΕΣ
http://imansolas.freeservers.com/Angelos/majikert2.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_normande_de_l%27Italie_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Manzikert
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Italy_1000_AD.svg/200px-Italy_1000_AD.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%25C3%25A9_d%27Apulie&usg=__XaKoAI1NMzT4Kjk3BvxON0N9gT8=&h=287&w=200&sz=56&hl=en&start=0&sig2=d3puIjhnfVIQ47oilvs6DA&zoom=1&tbnid=tJ_hHMm5-dxk5M:&tbnh=127&tbnw=89&ei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&prev=/images%3Fq%3DNORMANDES%2BCONQUETE%2BDE%2BBARI%26hl%3Den%26biw%3D938%26bih%3D391%26tbs%3Disch:10%2C115&itbs=1&iact=hc&vpx=418&vpy=55&dur=5932&hovh=229&hovw=160&tx=125&ty=206&oei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=938&bih=391
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html
http://www.e-yliko.gr/Lists/List6/vyzadio4.aspx
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/Byzantium_vs_Seljuk_c_1071.PNG&imgrefurl=http://www.twcenter.net/forums/showthread.php%3Ft%3D213637&usg=__HE3xlKWwLyTFc46oObYafoi5Ukk=&h=369&w=800&sz=139&hl=el&start=0&sig2=D2g8kIa-wc9nizP42U-6cw&zoom=1&tbnid=8hXyo57ELb2yzM:&tbnh=91&tbnw=197&ei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&prev=/images%3Fq%3DMantzikert%26um%3D1%26hl%3Del%26biw%3D1032%26bih%3D450%26tbs%3Disch:10%2C44&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=398&oei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=122&ty=33&biw=1032&bih=450
ΠΗΓΕΣ http://imansolas.freeservers.com/Angelos/majikert2.jpg http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%B9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_normande_de_l%27Italie_du_Sud http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Manzikert http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Italy_1000_AD.svg/200px-Italy_1000_AD.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%25C3%25A9_d%27Apulie&usg=__XaKoAI1NMzT4Kjk3BvxON0N9gT8=&h=287&w=200&sz=56&hl=en&start=0&sig2=d3puIjhnfVIQ47oilvs6DA&zoom=1&tbnid=tJ_hHMm5-dxk5M:&tbnh=127&tbnw=89&ei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&prev=/images%3Fq%3DNORMANDES%2BCONQUETE%2BDE%2BBARI%26hl%3Den%26biw%3D938%26bih%3D391%26tbs%3Disch:10%2C115&itbs=1&iact=hc&vpx=418&vpy=55&dur=5932&hovh=229&hovw=160&tx=125&ty=206&oei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=938&bih=391 http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html http://www.e-yliko.gr/Lists/List6/vyzadio4.aspx http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/Byzantium_vs_Seljuk_c_1071.PNG&imgrefurl=http://www.twcenter.net/forums/showthread.php%3Ft%3D213637&usg=__HE3xlKWwLyTFc46oObYafoi5Ukk=&h=369&w=800&sz=139&hl=el&start=0&sig2=D2g8kIa-wc9nizP42U-6cw&zoom=1&tbnid=8hXyo57ELb2yzM:&tbnh=91&tbnw=197&ei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&prev=/images%3Fq%3DMantzikert%26um%3D1%26hl%3Del%26biw%3D1032%26bih%3D450%26tbs%3Disch:10%2C44&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=398&oei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=122&ty=33&biw=1032&bih=450