Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717) доклад по теме История

Доклад раскрывает тему "Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 21 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Страница №2
Информация вложена в изображении слайда
Страница №3
Информация вложена в изображении слайда
Страница №4
Информация вложена в изображении слайда
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Информация вложена в изображении слайда
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Информация вложена в изображении слайда
Страница №11
Το τέλος του πολέμου εναντίον των Περσών

628 Σιρόης, γιος του Χορσόη, επαναστατεί και παίρνει την εξουσία
Δολοφονία του Χορσόη

Σύναψη συμφωνία μεταξύ Βυζαντινών και Σιρόη. Αποδοχή των όρων των Βυζαντινών από Πέρσες. Ανάκτηση των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας ( Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Βόρεια Συρία)

Επιστροφή Ηράκλειου στην Κωνσταντινούπολη με τον Τίμιο Σταυρό.
Το τέλος του πολέμου εναντίον των Περσών 628 Σιρόης, γιος του Χορσόη, επαναστατεί και παίρνει την εξουσία Δολοφονία του Χορσόη Σύναψη συμφωνία μεταξύ Βυζαντινών και Σιρόη. Αποδοχή των όρων των Βυζαντινών από Πέρσες. Ανάκτηση των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας ( Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Βόρεια Συρία) Επιστροφή Ηράκλειου στην Κωνσταντινούπολη με τον Τίμιο Σταυρό.
Страница №12
Информация вложена в изображении слайда
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
Информация вложена в изображении слайда
Страница №17
Информация вложена в изображении слайда
Страница №18
Информация вложена в изображении слайда
Страница №19
Информация вложена в изображении слайда
Страница №20
Информация вложена в изображении слайда
Страница №21
Информация вложена в изображении слайда