ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 16ο -18ο α доклад по теме История

Доклад раскрывает тему "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 16ο -18ο α".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 26 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 15ο -18ο αι.
Страница №2
Ανάδυση των εθνικών μοναρχιών
Ανάδυση των εθνικών μοναρχιών

Aπό το τέλος του Μεσαίωνα
Κλονισμός των δύο πόλων του φεουδαρχικού συστήματος, των ευγενών και της Καθολικής Εκκλησίας. Πλήγμα: οι ανατροπές των Ανακαλύψεων, της Αναγέννησης και της Μεταρρύθμισης
Ευρώπη διαιρεμένη σε ηγεμονίες + κράτη 
			  17ος αι.
Εμφάνιση ενός νέου πολιτικού συστήματος, των εθνικών μοναρχιών.
Σταδιακή διαμόρφωση της αντίληψης για το έθνος-κράτος ( 19ος αι.)
Ηγεμόνες: 1. προσπάθεια διατήρησης ομοιογενών κρατών
            2.καταστολή διασπαστικών ενεργειών
Ανάδυση των εθνικών μοναρχιών Ανάδυση των εθνικών μοναρχιών Aπό το τέλος του Μεσαίωνα Κλονισμός των δύο πόλων του φεουδαρχικού συστήματος, των ευγενών και της Καθολικής Εκκλησίας. Πλήγμα: οι ανατροπές των Ανακαλύψεων, της Αναγέννησης και της Μεταρρύθμισης Ευρώπη διαιρεμένη σε ηγεμονίες + κράτη 17ος αι. Εμφάνιση ενός νέου πολιτικού συστήματος, των εθνικών μοναρχιών. Σταδιακή διαμόρφωση της αντίληψης για το έθνος-κράτος ( 19ος αι.) Ηγεμόνες: 1. προσπάθεια διατήρησης ομοιογενών κρατών 2.καταστολή διασπαστικών ενεργειών
Страница №3
Η Ευρώπη των κρατών (2)
Θρησκευτική πολιτική
17ος: αγώνας # προτεσταντών (φόβος για ενδεχόμενο διασπαστικό ρόλο τους)
18ος : Πολιτική πιο ανεκτική
       Θρησκευτικά ζητήματα σε δευτερεύουσα μοίρα
Η Ευρώπη των κρατών (2) Θρησκευτική πολιτική 17ος: αγώνας # προτεσταντών (φόβος για ενδεχόμενο διασπαστικό ρόλο τους) 18ος : Πολιτική πιο ανεκτική Θρησκευτικά ζητήματα σε δευτερεύουσα μοίρα
Страница №4
Информация вложена в изображении слайда
Страница №5
Η Ευρώπη μετά την Ειρήνη της Βεστφαλίας (1648)
Η Ευρώπη μετά την Ειρήνη της Βεστφαλίας (1648)
Страница №6
Η Ευρώπη των κρατών (3)
Η Ευρώπη των κρατών (3)
Страница №7
Η Ευρώπη των κρατών (4)
Αιτίες ενδοευρωπαϊκών συγκρούσεων


Ανταγωνισμοί μεταξύ των κρατών 
 (κυρίωςΑγγλίας + Γαλλίας) για: 
Οικονομική ισχύ
Κυρίαρχη θέση στην Ευρώπη 
Παγκόσμια Υπεροχή
Η Ευρώπη των κρατών (4) Αιτίες ενδοευρωπαϊκών συγκρούσεων Ανταγωνισμοί μεταξύ των κρατών (κυρίωςΑγγλίας + Γαλλίας) για: Οικονομική ισχύ Κυρίαρχη θέση στην Ευρώπη Παγκόσμια Υπεροχή
Страница №8
Η Ευρώπη των κρατών (5)
Ευρώπη και Οθωμανική αυτοκρατορία

Προέλαση Τούρκων στην Κεντρική Ευρώπη μετά 1453
Όμως αντιστροφή της κατάστασης
Ανεπιτυχείς πολιορκίες Βιέννης: 1529/1683Υποχώρηση Οθωμανών από ευρωπαϊκά εδάφη
Ρωσία: πρωταγωνιστικός ρόλος στον αντι-οθωμανικό αγώνα
Σύναψη προνομιούχων εμπορικών σχέσεων ( Γαλλία, 1535) με Οθωμανική αυτοκρατορία
				ΔΙΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Η Ευρώπη των κρατών (5) Ευρώπη και Οθωμανική αυτοκρατορία Προέλαση Τούρκων στην Κεντρική Ευρώπη μετά 1453 Όμως αντιστροφή της κατάστασης Ανεπιτυχείς πολιορκίες Βιέννης: 1529/1683 Υποχώρηση Οθωμανών από ευρωπαϊκά εδάφη Ρωσία: πρωταγωνιστικός ρόλος στον αντι-οθωμανικό αγώνα Σύναψη προνομιούχων εμπορικών σχέσεων ( Γαλλία, 1535) με Οθωμανική αυτοκρατορία ΔΙΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Страница №9
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (1)
 Από 16ο αι. : σταδιακή εδραίωση απόλυτης μοναρχίας 
ή απολυταρχίας

ηγεμόνες + αστοί # ευγενείς +τοπικές διοικήσεις
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (1) Από 16ο αι. : σταδιακή εδραίωση απόλυτης μοναρχίας ή απολυταρχίας ηγεμόνες + αστοί # ευγενείς +τοπικές διοικήσεις
Страница №10
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (2)
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (2)
Страница №11
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (3)
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (3)
Страница №12
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (4)
				  ΟΜΩΣ
			  Πολιτική + κοινωνική κρίση
 Απολυταρχία # συμφερόντων αστικής τάξης + αγροτών + μερίδας της αριστοκρατίας
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (4) ΟΜΩΣ Πολιτική + κοινωνική κρίση Απολυταρχία # συμφερόντων αστικής τάξης + αγροτών + μερίδας της αριστοκρατίας
Страница №13
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (5)
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (5)
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (6)
O θρίαμβος της Απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί (6)
Страница №17
Glorious Revolution ή Bloodless Revolution 

Εκθρόνιση του βασιλιά James II της Αγγλίας (VII της Σκωτίας και ΙΙ της Ιρλανδίας)( καθολικός) το 1689 από τη συμμαχία Κοινοβουλευτικών και ενός στρατού που εισέβαλε στην Αγγλία υπό την αρχηγία του Dutch stadtholder William III of Orange-Nassau (William of Orange) . Ο τελευταίος ανέβηκε στο θρόνο ως William III of England με τη γυναίκα του Mary II of England(προτεστάντης), κόρη του εκθρονισθέντος βασιλιά.
Glorious Revolution ή Bloodless Revolution Εκθρόνιση του βασιλιά James II της Αγγλίας (VII της Σκωτίας και ΙΙ της Ιρλανδίας)( καθολικός) το 1689 από τη συμμαχία Κοινοβουλευτικών και ενός στρατού που εισέβαλε στην Αγγλία υπό την αρχηγία του Dutch stadtholder William III of Orange-Nassau (William of Orange) . Ο τελευταίος ανέβηκε στο θρόνο ως William III of England με τη γυναίκα του Mary II of England(προτεστάντης), κόρη του εκθρονισθέντος βασιλιά.
Страница №18
Βill of rights
Βill of rights
Страница №19
Δημογραφική εξέλιξη
17ος: Ευρώπη = η 3η πιο πυκνοκατοικημένη (Ινδία, Κίνα)
Πρώτες δεκαετίες 18ου : αύξηση πληθυσμού 
     Λόγοι: 1.ελάττωση θνησιμότητας
           2.βελτίωση εσοδειών
           3.σπανιότερες οι επιδημίες
           4.λιγότερο θανατηφόροι πόλεμοι
		   αύξηση της ζήτησης, νέες ανάγκες
Δημογραφική εξέλιξη 17ος: Ευρώπη = η 3η πιο πυκνοκατοικημένη (Ινδία, Κίνα) Πρώτες δεκαετίες 18ου : αύξηση πληθυσμού Λόγοι: 1.ελάττωση θνησιμότητας 2.βελτίωση εσοδειών 3.σπανιότερες οι επιδημίες 4.λιγότερο θανατηφόροι πόλεμοι αύξηση της ζήτησης, νέες ανάγκες
Страница №20
Οικονομικές εξελίξεις (1)
Οικονομικές εξελίξεις (1)
Страница №21
Οικονομικές εξελίξεις (2)
Οικονομικές εξελίξεις (2)
Страница №22
Информация вложена в изображении слайда
Страница №23
Οικονομικές εξελίξεις (3)
Ευρώπη
     Εισαγωγές πρώτων υλών, καρυκεύματα, άλλα 	αποικιακά προϊόντα
     Εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ( υφάσματα, 	είδη μεταλλουργίας)
18ος αι. 
    Αγγλία: 26% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου
     Γαλλία:21% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου
Εγκατάλειψη της πολιτικής του μερκαντιλισμού ή προστατευτισμού (ενίσχυση εξαγωγών-αποθάρρυνση των εισαγωγών με  	       διάφορα μέσα)
Οικονομικές εξελίξεις (3) Ευρώπη Εισαγωγές πρώτων υλών, καρυκεύματα, άλλα αποικιακά προϊόντα Εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ( υφάσματα, είδη μεταλλουργίας) 18ος αι. Αγγλία: 26% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου Γαλλία:21% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου Εγκατάλειψη της πολιτικής του μερκαντιλισμού ή προστατευτισμού (ενίσχυση εξαγωγών-αποθάρρυνση των εισαγωγών με διάφορα μέσα)
Страница №24
Η βιομηχανική επανάσταση
Η βιομηχανική επανάσταση
Страница №25
Η κοινωνία των εξελίξεων και των ανισοτήτων
Βιομηχανική επανάσταση και κοινωνία
Μεγάλοι ιδιοκτήτες γης ( ευγενείς, κλήρος, αστοί)
	Εισοδήματα από τις ιδιοκτησίες τους
	Είσπραξη φόρων από χωρικούς
Χωρικοί :ελεύθεροι ( Δυτική Ευρώπη)
           δουλοπάροικοι ( Ανατολική Ευρώπη)
            αγγαρείες, φορολογία
Αστική τάξη: ισχυροποίηση (ο μεγάλος κερδισμένος από  			τις εξελίξεις)
    Αγρότες, χωρικοί, ασθενέστερα στρώματα των 	  πόλεων(εργάτες, μικροεπαγγελματίες..): 	   άθλιες συνθήκες
Άνιση κατανομή πλούτου στις τρεις κοινωνικές τάξεις της βιομηχανικής κοινωνίας
Η κοινωνία των εξελίξεων και των ανισοτήτων Βιομηχανική επανάσταση και κοινωνία Μεγάλοι ιδιοκτήτες γης ( ευγενείς, κλήρος, αστοί) Εισοδήματα από τις ιδιοκτησίες τους Είσπραξη φόρων από χωρικούς Χωρικοί :ελεύθεροι ( Δυτική Ευρώπη) δουλοπάροικοι ( Ανατολική Ευρώπη) αγγαρείες, φορολογία Αστική τάξη: ισχυροποίηση (ο μεγάλος κερδισμένος από τις εξελίξεις) Αγρότες, χωρικοί, ασθενέστερα στρώματα των πόλεων(εργάτες, μικροεπαγγελματίες..): άθλιες συνθήκες Άνιση κατανομή πλούτου στις τρεις κοινωνικές τάξεις της βιομηχανικής κοινωνίας
Страница №26
Πηγές
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_of_France
http://www.louis-xiv.de/index.php?id=30
http://www.louisxiv-versailles.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire
http://dp.mariottini.free.fr/esclavage/commerce-triangulaire/commerce-triangulaire.htm
http://www.afrique-annuaire.com/histoire/commerce-triangulaire.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Parliament
http://www.deuframat.de/parser/parser.php?file=/deuframat/francais/2/2_1/malettke/kap_4.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
Πηγές http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_of_France http://www.louis-xiv.de/index.php?id=30 http://www.louisxiv-versailles.fr/ http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire http://dp.mariottini.free.fr/esclavage/commerce-triangulaire/commerce-triangulaire.htm http://www.afrique-annuaire.com/histoire/commerce-triangulaire.html http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Parliament http://www.deuframat.de/parser/parser.php?file=/deuframat/francais/2/2_1/malettke/kap_4.htm http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle