nbsp Синтез фотокатал затор в на основ TiO2 та його фотокатал тичн властивост nbsp Яковлев Олекс й КПНЛ 145 11 клас доклад по теме Химия

Доклад раскрывает тему " nbsp Синтез фотокатал затор в на основ TiO2 та його фотокатал тичн властивост nbsp Яковлев Олекс й КПНЛ 145 11 клас ".
Презентация поможет подготовится к предмету Химия, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 11 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
  Синтез фотокаталізаторів на основі TiO2 та його фотокаталітичні властивості   Яковлев Олексій КПНЛ №145 11 клас
Страница №2
Фотокаталіз
Фотокаталітичні процеси за останнє десятиліття викликають все більший інтерес. Фотокаталітичні реакції здатні протікати при кімнатній або більш низькій температурі під дією видимого випромінювання, що дозволяє використовувати сонячну енергію для проведення корисних процесів. В останні роки великий науковий інтерес представляють дослідження в області синтезу і вивчення властивостей діоксиду титану, що пояснюється його високою фотокаталітичною активністю, а також хімічною інертністю, що і зумовило актуальність даного дослідження.
Фотокаталіз Фотокаталітичні процеси за останнє десятиліття викликають все більший інтерес. Фотокаталітичні реакції здатні протікати при кімнатній або більш низькій температурі під дією видимого випромінювання, що дозволяє використовувати сонячну енергію для проведення корисних процесів. В останні роки великий науковий інтерес представляють дослідження в області синтезу і вивчення властивостей діоксиду титану, що пояснюється його високою фотокаталітичною активністю, а також хімічною інертністю, що і зумовило актуальність даного дослідження.
Страница №3
Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора  TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ. 
Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора  TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ.
Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ. Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ.
Страница №4
Експериментальна частина
Синтез TiO2
Експериментальна частина Синтез TiO2
Страница №5
Приготування модельних розчинів барвників
Приготування модельних розчинів барвників
Страница №6
Дослідження фотокаталітичної активності TiO2
Дослідження фотокаталітичної активності TiO2
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В результаті синтезу 3-х зразків, які відрізняються кількістю титану хлориду, що вносився у реакційне середовище: 1, 2, 3 см3 відповідно було отримано білий осад, який було досліджено методом ренгенофазового аналізу та на фотокаталітичну активність. 
Активність фотокаталізатору оцінювалась за формулою:
R=((D0-Di)/D0)*100%, де
D0-оптична густина вихідного розчину; 
Di-оптична густина розчину після фотокаталізу.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ В результаті синтезу 3-х зразків, які відрізняються кількістю титану хлориду, що вносився у реакційне середовище: 1, 2, 3 см3 відповідно було отримано білий осад, який було досліджено методом ренгенофазового аналізу та на фотокаталітичну активність. Активність фотокаталізатору оцінювалась за формулою: R=((D0-Di)/D0)*100%, де D0-оптична густина вихідного розчину; Di-оптична густина розчину після фотокаталізу.
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Информация вложена в изображении слайда
Страница №11
Висновки
Синтезовані зразки TiO2 являли собою монофазу анатазної модифікації з середнім розміром кристалітів 6÷7 нм, що лежить в нанодіапазоні.
Встановлено фотокаталітичну активність отриманих фотокаталізаторів на прикладі барвників метилового блакитного та яскраво червоного 5 СХ. В результаті ступінь знебарвлення у даних умовах досягла майже 98 % для метилового блакитного та 82% для червоного 5 СХ, а, отже, синтезовані зразки майже не поступаються комерційному зразку Degussa Р25.
Фотокаталітичні технології очищення води і повітря знаходяться ще на порозі широкого практичного використання. Безумовно, що вони будуть удосконалюватися, але і зараз вже зрозумілі переваги, що обумовлюють їх привабливість і перспективи. Це простота, економічність та можливість використання сонячного світла. Останнє вкрай важливо для майбутнього, коли енергозберігаючі технології, безумовно, матимуть перевагу.
Висновки Синтезовані зразки TiO2 являли собою монофазу анатазної модифікації з середнім розміром кристалітів 6÷7 нм, що лежить в нанодіапазоні. Встановлено фотокаталітичну активність отриманих фотокаталізаторів на прикладі барвників метилового блакитного та яскраво червоного 5 СХ. В результаті ступінь знебарвлення у даних умовах досягла майже 98 % для метилового блакитного та 82% для червоного 5 СХ, а, отже, синтезовані зразки майже не поступаються комерційному зразку Degussa Р25. Фотокаталітичні технології очищення води і повітря знаходяться ще на порозі широкого практичного використання. Безумовно, що вони будуть удосконалюватися, але і зараз вже зрозумілі переваги, що обумовлюють їх привабливість і перспективи. Це простота, економічність та можливість використання сонячного світла. Останнє вкрай важливо для майбутнього, коли енергозберігаючі технології, безумовно, матимуть перевагу.