Проголошення унр доклад по теме История

Доклад раскрывает тему " Проголошення унр ".
Презентация поможет подготовится к предмету История, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 19 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Проголошення унр
Страница №2
Завдання уроку
Охаратеризувати відносини між УЦР та більшовиками наприкінці 1917 – на початку 1918рр.;
Визначити передумови, зміст та наслідки ІІІ та IV Універсалів;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з матеріалами, робити висновки
Завдання уроку Охаратеризувати відносини між УЦР та більшовиками наприкінці 1917 – на початку 1918рр.; Визначити передумови, зміст та наслідки ІІІ та IV Універсалів; Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з матеріалами, робити висновки
Страница №3
План
Жовтневі події у Києві. 
ІІІ Універсал.
І Всеукраїнський з»їзд Рад.
Утворення радянської УНР.
Наступ радянських військ.
IV Універсал та проголошення незалежності УНР.
Мирні переговори у Брест – Литовську.
План Жовтневі події у Києві. ІІІ Універсал. І Всеукраїнський з»їзд Рад. Утворення радянської УНР. Наступ радянських військ. IV Універсал та проголошення незалежності УНР. Мирні переговори у Брест – Литовську.
Страница №4
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:

Корніловський заколот;
Жовтневий переворот;
ІІІ Універсал;
IV Універсал;
І Всеукраїнський з»їзд Рад;
Бій під Крутами
Опорні поняття і дати Опорні поняття: Корніловський заколот; Жовтневий переворот; ІІІ Універсал; IV Універсал; І Всеукраїнський з»їзд Рад; Бій під Крутами
Страница №5
Проблемне завдання
Проаналізуйте взаємовідносини між Радянською Росією та Центральною Радою наприкінці 1917 – на початку 1918 року. Дайте їм оцінку
Проблемне завдання Проаналізуйте взаємовідносини між Радянською Росією та Центральною Радою наприкінці 1917 – на початку 1918 року. Дайте їм оцінку
Страница №6
Актуалізація опорних знань
Як розвивалися стосунки УЦР і Тимчасового уряду восени 1917 р.?
Коли і за яких обставин більшовики прийшли до влади в Росії?
Які були гасла і перші кроки більшовицької влади?
Актуалізація опорних знань Як розвивалися стосунки УЦР і Тимчасового уряду восени 1917 р.? Коли і за яких обставин більшовики прийшли до влади в Росії? Які були гасла і перші кроки більшовицької влади?
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Информация вложена в изображении слайда
Страница №9
Жовтневі події у Києві.
Жовтневі події у Києві.
Страница №10
З ІІІ Універсалу Української Центральної Ради. 7 (20) листопада 1917 р.
«..Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів.
До Установчих Зборів України вся влада …належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству – Генеральному Секретаріатові України... Однині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, кабінетні та церковні землі – касується. Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах негайно виробити Закон про те, як порядкувати … тими землями до Українських Установчих Зборів...
На території Народної Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці...
Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і по за Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України, … повинен стояти твердо на своїх позиціях як на фронті, так і в тилу...
З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових Справ зробити всі заходи, упорядкувати судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу...Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканості особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами...»


Якими були основні положення Універсалу? 
Чим його зміст відрізняється від І та ІІ Універсалів? 
Як ви думаєте, як поставилось до нього населення України? Чому?
З ІІІ Універсалу Української Центральної Ради. 7 (20) листопада 1917 р. «..Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. До Установчих Зборів України вся влада …належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству – Генеральному Секретаріатові України... Однині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, кабінетні та церковні землі – касується. Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах негайно виробити Закон про те, як порядкувати … тими землями до Українських Установчих Зборів... На території Народної Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці... Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і по за Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України, … повинен стояти твердо на своїх позиціях як на фронті, так і в тилу... З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових Справ зробити всі заходи, упорядкувати судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу...Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканості особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами...» Якими були основні положення Універсалу? Чим його зміст відрізняється від І та ІІ Універсалів? Як ви думаєте, як поставилось до нього населення України? Чому?
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
Информация вложена в изображении слайда
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Наступ радянських військ
Наступ радянських військ
Страница №16
Информация вложена в изображении слайда
Страница №17
IV Універсал Української Центральної Ради. ( 22 (9) січня 1918 р.)
« Народе України!
Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Народня Республіка... Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу....Зо всіма сусідніми державами, … ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки.
Власть в ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, … та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів.
Отож насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої – Раді Народніх Міністрів – від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком самостійно й довести їх до кінця,… і установити мир, щоб наш край розпочав своє господарське життя в спокою й згоді...
В справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власности й соціялізацію землі...
Всі ж демократичні свободи, проголошені 3-м Універсалом, Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема проголошує: в самостійній Українській Народній Республіці нації користуватимуться правом національно-персональної автономії, признаним за ними законом 9-го січня.»

Які основні ідеї містить текст Універсалу? 
В чому він розвиває текст попередніх документів УЦР? 
В чому ви бачите його значення?
IV Універсал Української Центральної Ради. ( 22 (9) січня 1918 р.) « Народе України! Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Народня Республіка... Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу....Зо всіма сусідніми державами, … ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть в ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, … та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів. Отож насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої – Раді Народніх Міністрів – від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком самостійно й довести їх до кінця,… і установити мир, щоб наш край розпочав своє господарське життя в спокою й згоді... В справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власности й соціялізацію землі... Всі ж демократичні свободи, проголошені 3-м Універсалом, Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема проголошує: в самостійній Українській Народній Республіці нації користуватимуться правом національно-персональної автономії, признаним за ними законом 9-го січня.» Які основні ідеї містить текст Універсалу? В чому він розвиває текст попередніх документів УЦР? В чому ви бачите його значення?
Страница №18
Мирні переговори у Брест – Литовську
Опрацювати п.5 §17 і дати відповіді на запитання:
Які причини спонукали Центральну Раду підписати сепаратний мирний договір з Центральними державами?
На яких умовах укладався Брест – Литовський мирний договір?
У чому полягало його історичне значення?
Мирні переговори у Брест – Литовську Опрацювати п.5 §17 і дати відповіді на запитання: Які причини спонукали Центральну Раду підписати сепаратний мирний договір з Центральними державами? На яких умовах укладався Брест – Литовський мирний договір? У чому полягало його історичне значення?
Страница №19
Закріплення
Проаналізуйте взаємовідносини між Радянською Росією та Центральною Радою наприкінці 1917 – на початку 1918 року. Дайте їм оцінку
Закріплення Проаналізуйте взаємовідносини між Радянською Росією та Центральною Радою наприкінці 1917 – на початку 1918 року. Дайте їм оцінку