apikal rezeksiyon доклад по теме Здоровье и Медицина

Доклад раскрывает тему "apikal rezeksiyon".
Презентация поможет подготовится к предмету Здоровье и Медицина, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 47 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
APİKAL REZEKSİYON
Страница №2
Apikal Rezeksiyon nedir?
Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler kistin ortamdan uzaklaştırılması işlemidir.
Apikal Rezeksiyon nedir? Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler kistin ortamdan uzaklaştırılması işlemidir.
Страница №3
Endikasyonları
Anatomik sorunlar
Protetik gereklilikler
Horizontal kök kırığı sonrası apikal bölüm nekroze olduysa
Yabancı cisimler
Kanal tedavisine bağlı sorunlar
Kanal tedavisiyle iyileşmeyen veya genişleyen periapikal lezyonlar
Hasta vaktinin sınırlı oldugu durumlarda
Sinüs ameliyatında veya çene kemiğinin diğer operasyonlarında kök ucu açığa çıkmışsa
Endikasyonları Anatomik sorunlar Protetik gereklilikler Horizontal kök kırığı sonrası apikal bölüm nekroze olduysa Yabancı cisimler Kanal tedavisine bağlı sorunlar Kanal tedavisiyle iyileşmeyen veya genişleyen periapikal lezyonlar Hasta vaktinin sınırlı oldugu durumlarda Sinüs ameliyatında veya çene kemiğinin diğer operasyonlarında kök ucu açığa çıkmışsa
Страница №4
Kontrendikasyonlar
İdiopatik kanal tedavisi başarısızlıkları
Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse
Anatomik zorluklar
Kron kök oranı
Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon varsa
Periodontal sorunlu lükse dişlerde
Travmatik oklüzyonlu dişlerde
Kökün 1/3 ünü aşan lezyon varlığında
Fraktür apikal üçlüyü aşmışsa
apikal üçlünün koronalinde kanal perforasyonu
Sistemik sorunlar
Kontrendikasyonlar İdiopatik kanal tedavisi başarısızlıkları Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Anatomik zorluklar Kron kök oranı Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon varsa Periodontal sorunlu lükse dişlerde Travmatik oklüzyonlu dişlerde Kökün 1/3 ünü aşan lezyon varlığında Fraktür apikal üçlüyü aşmışsa apikal üçlünün koronalinde kanal perforasyonu Sistemik sorunlar
Страница №5
Sistemik sorunlar;
Akut enfeksiyon varlığı
Kontrol edilemeyen iyileşmeyi geciktiren hastalıklar
Kan hastalıkları
Antikoagülan tedavi gören veya görmüş hastalar
Hemanjiom gibi lezyonların o bölgede yer alması
Fokal enfeksiyon kaynagı varsa
Mental retardasyon
Sistemik sorunlar; Akut enfeksiyon varlığı Kontrol edilemeyen iyileşmeyi geciktiren hastalıklar Kan hastalıkları Antikoagülan tedavi gören veya görmüş hastalar Hemanjiom gibi lezyonların o bölgede yer alması Fokal enfeksiyon kaynagı varsa Mental retardasyon
Страница №6
APİKAL REZEKSİYON
Tek seansta kök kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun yapılması;
 Görüş alanı geniş,tek seansta tedavinin sonlanması
 Kanama sonucu dişte renklenme,kanal dolgusunun niteliğinin bozulması
Kök kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun ayrı seanslarda yapılması
 Temiz cerrahi çalışma alanı,duvarlara iyi adaptasyon
APİKAL REZEKSİYON Tek seansta kök kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun yapılması;  Görüş alanı geniş,tek seansta tedavinin sonlanması  Kanama sonucu dişte renklenme,kanal dolgusunun niteliğinin bozulması Kök kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun ayrı seanslarda yapılması  Temiz cerrahi çalışma alanı,duvarlara iyi adaptasyon
Страница №7
TEKNİK
Anestezi:
  Vazokonstrüktörlü anestezik solüsyon kullanılması cerrahi alanda kanamayı azaltır ve anestezi süresini uzatır.
TEKNİK Anestezi: Vazokonstrüktörlü anestezik solüsyon kullanılması cerrahi alanda kanamayı azaltır ve anestezi süresini uzatır.
Страница №8
İNSİZYON
Dört çeşit insizyon çeşidi vardır.
İntrasulkuler insizyon
Submarginal insizyon
Semilunar insizyon
Vertikal insizyon
İNSİZYON Dört çeşit insizyon çeşidi vardır. İntrasulkuler insizyon Submarginal insizyon Semilunar insizyon Vertikal insizyon
Страница №9
-kole ile insizyon arasında 5 mm’lik yumuşak doku bandı bırakılmalıdır.
-insizyonun yan sınırları rezeksiyon yapılacak diş ile iki taraftaki komşu dişleri içine alacak şekilde planlanmalıdır
-kemik teması alınmalı ve mukoza ile periost zedelenmeden kaldırılmalıdır.
-kole ile insizyon arasında 5 mm’lik yumuşak doku bandı bırakılmalıdır. -insizyonun yan sınırları rezeksiyon yapılacak diş ile iki taraftaki komşu dişleri içine alacak şekilde planlanmalıdır -kemik teması alınmalı ve mukoza ile periost zedelenmeden kaldırılmalıdır.
Страница №10
Информация вложена в изображении слайда
Страница №11
Информация вложена в изображении слайда
Страница №12
KEMİĞİN KALDIRILMASI
Mukoperiostal lambo kaldırılır.
Kemiğin yumuşak olduğu bölge sondla aranır.
Büyük periapikal lezyonlarda kök açığa çıkmış olabilir.
Preparasyon yerini saptayamadığımız durumlarda kemik kaldırılır,radyoopak cisim konulur,radyografi alınır.
Kemik rond frezlerle fırça darbesi tarzında hareketlerle ve irrigasyon altında kaldırılır.
KEMİĞİN KALDIRILMASI Mukoperiostal lambo kaldırılır. Kemiğin yumuşak olduğu bölge sondla aranır. Büyük periapikal lezyonlarda kök açığa çıkmış olabilir. Preparasyon yerini saptayamadığımız durumlarda kemik kaldırılır,radyoopak cisim konulur,radyografi alınır. Kemik rond frezlerle fırça darbesi tarzında hareketlerle ve irrigasyon altında kaldırılır.
Страница №13
Информация вложена в изображении слайда
Страница №14
Информация вложена в изображении слайда
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда
Страница №16
YUMUŞAK DOKUNUN KALDIRILMASI
Periradiküler küretaj düz veya açılı kemik küretleri ya da periodontal küretlerle yapılır.
Kök ucunun kesilmesinden önce ya da sonra yapılabilir.
Doku örneği formalin çözeltisi ile biopsiye gönderilir.
Geniş lezyonlu dişlerin küretajında komşu dişlere ve anatomik oluşumlara dikkat!
YUMUŞAK DOKUNUN KALDIRILMASI Periradiküler küretaj düz veya açılı kemik küretleri ya da periodontal küretlerle yapılır. Kök ucunun kesilmesinden önce ya da sonra yapılabilir. Doku örneği formalin çözeltisi ile biopsiye gönderilir. Geniş lezyonlu dişlerin küretajında komşu dişlere ve anatomik oluşumlara dikkat!
Страница №17
Информация вложена в изображении слайда
Страница №18
Информация вложена в изображении слайда
Страница №19
KÖK UCUNUN REZEKSİYONU
Görüş netliği sağlamak amacıyla kök ucu eğimli kesilmelidir.
Ancak kök ucunun çok eğimli kesilmesi daha çok dentin tübülünü açığa çıkarır.
Rezeksiyon açısını belirleyen faktörler; kökün eğimi, kurvatürü, kök sayısı, kemiğin kalınlığı, kökün kemik içindeki konumudur.
KÖK UCUNUN REZEKSİYONU Görüş netliği sağlamak amacıyla kök ucu eğimli kesilmelidir. Ancak kök ucunun çok eğimli kesilmesi daha çok dentin tübülünü açığa çıkarır. Rezeksiyon açısını belirleyen faktörler; kökün eğimi, kurvatürü, kök sayısı, kemiğin kalınlığı, kökün kemik içindeki konumudur.
Страница №20
Информация вложена в изображении слайда
Страница №21
Информация вложена в изображении слайда
Страница №22
Kök ucu 2 şekilde rezeke edilir.
Birinci yol: Kök ucu açığa çıktıktan sonra mezyodistal yönde frezlenerek kesilir.Apeksten başlayarak koronale doğru devam edilir.
İkinci yol: Kesilecek kök ucu miktarına önceden karar verilir.Apikal kısım tek parça halinde çıkarılır.Biyopsi istendiğinde bu yol kullanılır.Anatomik  oluşumlara yakın köklerde de bu yöntem uygulanır.Ancak bazen gereğinden fazla madde kaldırılmasına sebep olur.
Kök ucu 2 şekilde rezeke edilir. Birinci yol: Kök ucu açığa çıktıktan sonra mezyodistal yönde frezlenerek kesilir.Apeksten başlayarak koronale doğru devam edilir. İkinci yol: Kesilecek kök ucu miktarına önceden karar verilir.Apikal kısım tek parça halinde çıkarılır.Biyopsi istendiğinde bu yol kullanılır.Anatomik oluşumlara yakın köklerde de bu yöntem uygulanır.Ancak bazen gereğinden fazla madde kaldırılmasına sebep olur.
Страница №23
Bu işlemler yapılırken gözönünde bulundurulması gerekenler
Cerrahi alana giriş ve görüş alanı
Kökün pozisyonu ve anatomisi
İlave kanal varlığı ve pozisyonu,ilave kök bulunması
Kesilen kök yüzeyi yapısı,kanal sayısı ve ilişkileri
Retrograd kanal doldurmak için gerekli alan
Perforasyon varlığı ve lokalizasyonu
Alveol içinde kök kırığı varlığı
Anatomik faktörler
Bu işlemler yapılırken gözönünde bulundurulması gerekenler Cerrahi alana giriş ve görüş alanı Kökün pozisyonu ve anatomisi İlave kanal varlığı ve pozisyonu,ilave kök bulunması Kesilen kök yüzeyi yapısı,kanal sayısı ve ilişkileri Retrograd kanal doldurmak için gerekli alan Perforasyon varlığı ve lokalizasyonu Alveol içinde kök kırığı varlığı Anatomik faktörler
Страница №24
İrrigasyon altında rezeksiyon yapılmazsa ve tungsten karbid frezler yerine çelik frez kullanılırsa daha kalın bir smear tabakası oluşur.Bu da istenmeyen bir durumdur.
İrrigasyon altında rezeksiyon yapılmazsa ve tungsten karbid frezler yerine çelik frez kullanılırsa daha kalın bir smear tabakası oluşur.Bu da istenmeyen bir durumdur.
Страница №25
Информация вложена в изображении слайда
Страница №26
RETROGRAD DOLGU PREPARASYONU
Kök kanal dolgusunun kalitesi kanal dolgu patının çözünmesi ya da kanal anostomozlarından dolayı ideal olmayabilir.
RETROGRAD DOLGU PREPARASYONU Kök kanal dolgusunun kalitesi kanal dolgu patının çözünmesi ya da kanal anostomozlarından dolayı ideal olmayabilir.
Страница №27
Retrograd dolgu,
Protetik restorasyonlara zarar verilmesi istenilmeyen durumlarda,
Pulpanın kalsifikasyon veya kırık alet vb sebeplerle tıkandığı durumlarda,
Dens in dente benzeri anomalilerde,
Fosfat siman ile önceden doldurulmuş,boşaltılması durumunda perforasyon olasılığı olan dişlerde yapılır.
Retrograd dolgu, Protetik restorasyonlara zarar verilmesi istenilmeyen durumlarda, Pulpanın kalsifikasyon veya kırık alet vb sebeplerle tıkandığı durumlarda, Dens in dente benzeri anomalilerde, Fosfat siman ile önceden doldurulmuş,boşaltılması durumunda perforasyon olasılığı olan dişlerde yapılır.
Страница №28
Kök ucunun retrograd yoldan doldurulabilmesi için yapılan preparasyonda özel dizayn edilmiş ultrasonik aletler kullanılabilir.
   Küçük,açılı tipleri bu işlem için uygundur.
   Kolay şekillendirme ve irrigasyon sayesinde etkin temizlik sağlarlar.
   Ancak bazı araştırmalar kök ucunda mikroçatlaklar oluşturabileceğini göstermiştir.
Kök ucunun retrograd yoldan doldurulabilmesi için yapılan preparasyonda özel dizayn edilmiş ultrasonik aletler kullanılabilir. Küçük,açılı tipleri bu işlem için uygundur. Kolay şekillendirme ve irrigasyon sayesinde etkin temizlik sağlarlar. Ancak bazı araştırmalar kök ucunda mikroçatlaklar oluşturabileceğini göstermiştir.
Страница №29
Kök ucu serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra kurulanır.Kurulamadan önce kök ucunun sitrik asitle yıkanması tartışmalıdır.
Kök ucu serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra kurulanır.Kurulamadan önce kök ucunun sitrik asitle yıkanması tartışmalıdır.
Страница №30
KÖK UCUNUN DOLDURULMASI
Doldurmaya başlamadan önce kavite izolasyonu sağlanmalıdır.Bunun için;
Vazokonstrüktörler
Bone wax(kemik mumu)
Kollagen bazlı ürünler:CollaCote,Avitene,SuperStat
Kollagen bazlı olmayan ürünler:Surgicel,Oxygel,Gelfoam
Ferrik sülfat içerenler:Asrigedent,Cut-Trol,ViscoStat.
KÖK UCUNUN DOLDURULMASI Doldurmaya başlamadan önce kavite izolasyonu sağlanmalıdır.Bunun için; Vazokonstrüktörler Bone wax(kemik mumu) Kollagen bazlı ürünler:CollaCote,Avitene,SuperStat Kollagen bazlı olmayan ürünler:Surgicel,Oxygel,Gelfoam Ferrik sülfat içerenler:Asrigedent,Cut-Trol,ViscoStat.
Страница №31
İdeal bir kök ucu dolgu materyali;
Biyouyumlu olmalı
Radyoopak olmalı
Adeziv olmalı
Çözünürlüğü az olmalı
Kullanımı kolay olmalı
Antibakteriyel olmalı
İdeal bir kök ucu dolgu materyali; Biyouyumlu olmalı Radyoopak olmalı Adeziv olmalı Çözünürlüğü az olmalı Kullanımı kolay olmalı Antibakteriyel olmalı
Страница №32
KÖK UCU DOLGU MATERYALLERİ
AMALGAM(zinc-free)
SUPER EBA
IRM
CIS
DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN
DIAKET
MTA
KÖK UCU DOLGU MATERYALLERİ AMALGAM(zinc-free) SUPER EBA IRM CIS DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN DIAKET MTA
Страница №33
AMALGAM
Amalgamın geç donma süresi kontaminasyonuna izin verir.
Korozyon oluşur.
Dokular için steril olmayan civa ortama girmiş olur.
Bu sebeplerden dolayı alternatif yöntemler geliştirilmiştir.
AMALGAM Amalgamın geç donma süresi kontaminasyonuna izin verir. Korozyon oluşur. Dokular için steril olmayan civa ortama girmiş olur. Bu sebeplerden dolayı alternatif yöntemler geliştirilmiştir.
Страница №34
SUPER EBA
Yüksek sıkıştırma ve gerilme kuvveti
Nötral Ph
Düşük çözünürlük
Kan kontaminasyonundan minimal düzeyde etkilenir.
SUPER EBA Yüksek sıkıştırma ve gerilme kuvveti Nötral Ph Düşük çözünürlük Kan kontaminasyonundan minimal düzeyde etkilenir.
Страница №35
IRM
ZOE simanın rezinle desteklenmiş halidir.
Yüksek toz/likit oranında hazırlanırsa retrograd dolgu materyali olarak kullanılabilir.Bu durumda;
Yerleştirme zamanı kısalır.
Doku sıvılarındaki çözünürlük ve toksisitesi azalır.
IRM ZOE simanın rezinle desteklenmiş halidir. Yüksek toz/likit oranında hazırlanırsa retrograd dolgu materyali olarak kullanılabilir.Bu durumda; Yerleştirme zamanı kısalır. Doku sıvılarındaki çözünürlük ve toksisitesi azalır.
Страница №36
CIS
Kimyasal bağlanırlar.
Biyouyumluluğu iyi.
Antibakteriyel özelliktedir.
.
CIS Kimyasal bağlanırlar. Biyouyumluluğu iyi. Antibakteriyel özelliktedir. .
Страница №37
Информация вложена в изображении слайда
Страница №38
DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN
Minimal toksisite
Nemsiz ortamda kullanılmalı.
Araştırmalarda amalgamdan daha iyi olduğu bulunmuş.
DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN Minimal toksisite Nemsiz ortamda kullanılmalı. Araştırmalarda amalgamdan daha iyi olduğu bulunmuş.
Страница №39
DİAKET
Örtüleme kapasitesi yüksek
Kök ucu dolgu maddesi olarak kullanılan diaketin kanal patı olarak kullanılan diaketin toz/likit oranından fazla olmalı
DİAKET Örtüleme kapasitesi yüksek Kök ucu dolgu maddesi olarak kullanılan diaketin kanal patı olarak kullanılan diaketin toz/likit oranından fazla olmalı
Страница №40
MTA(MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE)
Biyouyumluluğu iyi 
Örtücü özelliği iyi
Kan kontaminasyonundan etkilenmez
MTA(MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE) Biyouyumluluğu iyi Örtücü özelliği iyi Kan kontaminasyonundan etkilenmez
Страница №41
OPERE YERİN KAPATILMASI
Doku flebinin repozisyonundan önce aksettirilen dokunun altı,çevreleyen kemik ve periradiküler kemik kavitesinde  debris  varlığı kontrol edilmeli,MTA’nın kök ucu dolgusu olarak kullanıldığı yerler hariç operasyon yeri serum fizyolojikle yıkanmalı
Sonra doku repoze edilip primer iyileşme için dikiş atılır.
OPERE YERİN KAPATILMASI Doku flebinin repozisyonundan önce aksettirilen dokunun altı,çevreleyen kemik ve periradiküler kemik kavitesinde debris varlığı kontrol edilmeli,MTA’nın kök ucu dolgusu olarak kullanıldığı yerler hariç operasyon yeri serum fizyolojikle yıkanmalı Sonra doku repoze edilip primer iyileşme için dikiş atılır.
Страница №42
Dikiş atmadan önce flep yerleştilerek parmak basıncı uygulanması önerilir.
Bu şekilde kan pıhtısının kalınlığı azalır,fibrin formasyonu başlar ve kaldırılan doku ile altta kalan doku arasında bağlantı sağlanmaya başlanmış olur.
Dikiş atmadan önce flep yerleştilerek parmak basıncı uygulanması önerilir. Bu şekilde kan pıhtısının kalınlığı azalır,fibrin formasyonu başlar ve kaldırılan doku ile altta kalan doku arasında bağlantı sağlanmaya başlanmış olur.
Страница №43
POST OPERATİF RADYOLOJİK İYİLEŞME
Operasyon bölgesi kapanmadan bir film alınır.
Filmde dikkat edilmesi gereken noktalar:
Geriye kalan rezeksiyona uğramamış kök yapısı var mı?
Kök uçları doğru olarak doldurulmuş mu?
Operasyon bölgesinde yayılmış radyopak materyal var mı?
Kök ucu dolgu materyali maxsiller sinüsün ya da mandibular kanalın içine itilmiş mi?
Klinik olarak görülmeyen bir kırık var mı?
POST OPERATİF RADYOLOJİK İYİLEŞME Operasyon bölgesi kapanmadan bir film alınır. Filmde dikkat edilmesi gereken noktalar: Geriye kalan rezeksiyona uğramamış kök yapısı var mı? Kök uçları doğru olarak doldurulmuş mu? Operasyon bölgesinde yayılmış radyopak materyal var mı? Kök ucu dolgu materyali maxsiller sinüsün ya da mandibular kanalın içine itilmiş mi? Klinik olarak görülmeyen bir kırık var mı?
Страница №44
Apikal rezeksiyon uygulanan hastalar belli aralıklarla kontrol edilir.Bir hafta sonra dikişler alınır ve hemen post operatif dönemde 3,6,12 ve 24. aylarda filmler alınır.Bu filmler ile kemikleşme hızı kontrol edilir.Ameliyattan sonra iki yıl bulgu vermeyen semptomsuz dişler başarılı kabul edilir.
Apikal rezeksiyon uygulanan hastalar belli aralıklarla kontrol edilir.Bir hafta sonra dikişler alınır ve hemen post operatif dönemde 3,6,12 ve 24. aylarda filmler alınır.Bu filmler ile kemikleşme hızı kontrol edilir.Ameliyattan sonra iki yıl bulgu vermeyen semptomsuz dişler başarılı kabul edilir.
Страница №45
Apikal rezeksiyonun başarılı olabilmesi için kanal tedavisinin iyi yapılması,kök ucu patolojisinin iyi temizlenmesi,dişe okluzal travma gelmemesi ve komşu dişlerin zarar  görmemesi gerekir!!!
Apikal rezeksiyonun başarılı olabilmesi için kanal tedavisinin iyi yapılması,kök ucu patolojisinin iyi temizlenmesi,dişe okluzal travma gelmemesi ve komşu dişlerin zarar görmemesi gerekir!!!
Страница №46
Apikal rezeksiyonun başarısına kısa dönemde radyografiyle karar vermek yanlış olur.Kemikleşmenin radyolojik görüntüsü 6-12 ay  süresinde tamamlanır.Hatta büyük lezyonlardan geriye kalan kavitelerde sağlıklı skar dokusu uzun süreli radyolusent görüntü verebilir.Bunun için apikal rezeksiyonun başarısına daha çok klinik bulgulara göre karar verilmelidir.
Apikal rezeksiyonun başarısına kısa dönemde radyografiyle karar vermek yanlış olur.Kemikleşmenin radyolojik görüntüsü 6-12 ay süresinde tamamlanır.Hatta büyük lezyonlardan geriye kalan kavitelerde sağlıklı skar dokusu uzun süreli radyolusent görüntü verebilir.Bunun için apikal rezeksiyonun başarısına daha çok klinik bulgulara göre karar verilmelidir.
Страница №47
Apeks civarında şişlik,ağrı,pü akıntısı lezyonun tekrarladığının habercisidir. Başarısız apikal rezeksiyon vakalarında yeniden periapikal küretaj uygulanır.
Apeks civarında şişlik,ağrı,pü akıntısı lezyonun tekrarladığının habercisidir. Başarısız apikal rezeksiyon vakalarında yeniden periapikal küretaj uygulanır.