Документознавство та інформаційна діяльність доклад по теме Информатика

Доклад раскрывает тему "Документознавство та інформаційна діяльність".
Презентация поможет подготовится к предмету Информатика, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 11 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Документознавство і сучастні методології дослідження Підготувала студентка 2 курсу Пухнаревич Дар’я Юріївна
Страница №2
Мета дослідження: дослідити сучасні методології дослідження в документознавстві.
           Відповідно до визначеної мети було поставлено такі завдання:
дослідити зміст та структуру документознавства як науки;
охарактеризувати методологію наукового дослідження;
розкрити емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання;
висвітлити методи документознавчих досліджень;
Мета дослідження: дослідити сучасні методології дослідження в документознавстві. Відповідно до визначеної мети було поставлено такі завдання: дослідити зміст та структуру документознавства як науки; охарактеризувати методологію наукового дослідження; розкрити емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання; висвітлити методи документознавчих досліджень;
Страница №3
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ

Взявши до уваги генезис документознавства і значний внесок відомих учених у його розвиток, хотілося би зазначити, що не дивлячись на недовгу історію існування, документознавство пройшло великий шлях свого становлення. 
Досліджено, що документознавство як наукова дисципліна має науково-методологічний базис, який розвивається на основі теорії інформаційної діяльності як одного з нових наукових напрямів сучасності, який визначає, що будь-яка доцільна діяльність суспільства базується на інформаційному процесі.
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ Взявши до уваги генезис документознавства і значний внесок відомих учених у його розвиток, хотілося би зазначити, що не дивлячись на недовгу історію існування, документознавство пройшло великий шлях свого становлення. Досліджено, що документознавство як наукова дисципліна має науково-методологічний базис, який розвивається на основі теорії інформаційної діяльності як одного з нових наукових напрямів сучасності, який визначає, що будь-яка доцільна діяльність суспільства базується на інформаційному процесі.
Страница №4
Визначено, що методологічна робота не обмежується аналізом пізнання, вона розглядає схеми діяльності, які створюють фахівці з метою поновлення та відтворення соціального буття. 
З`ясовано, що теоретичний рівень відрізняється від емпіричного тим, що на ньому відбувається наукове пояснення фактів, отриманих на емпіричному рівні. Емпіричний та теоретичний рівні не можна відділяти один від одного. Саме їх єдність дозволяє досягти об’єктивності у дослідженні.
Визначено, що методологічна робота не обмежується аналізом пізнання, вона розглядає схеми діяльності, які створюють фахівці з метою поновлення та відтворення соціального буття. З`ясовано, що теоретичний рівень відрізняється від емпіричного тим, що на ньому відбувається наукове пояснення фактів, отриманих на емпіричному рівні. Емпіричний та теоретичний рівні не можна відділяти один від одного. Саме їх єдність дозволяє досягти об’єктивності у дослідженні.
Страница №5
РОЗДІЛ 2
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА І МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

З`ясовано, що існує п’ять рівнів методів документознавчих досліджень: діалектико-матеріалістичні; загальнонаукові; спеціальні, розроблені в окремих наукових дисциплінах; методи, специфічні для низки споріднених наукових дисциплін, що вивчають спільний об`єкт; конкретні методи, що їх застосовують у документознавчих та бібліографознавчих дослідженнях. 
Визначено, що спеціальні методи документознавчих досліджень – це методи, які розроблені в окремих наукових дисциплінах, але такі, що самі стали загальнонауковими.
РОЗДІЛ 2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА І МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ З`ясовано, що існує п’ять рівнів методів документознавчих досліджень: діалектико-матеріалістичні; загальнонаукові; спеціальні, розроблені в окремих наукових дисциплінах; методи, специфічні для низки споріднених наукових дисциплін, що вивчають спільний об`єкт; конкретні методи, що їх застосовують у документознавчих та бібліографознавчих дослідженнях. Визначено, що спеціальні методи документознавчих досліджень – це методи, які розроблені в окремих наукових дисциплінах, але такі, що самі стали загальнонауковими.
Страница №6
Информация вложена в изображении слайда
Страница №7
РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
В КОНТЕКСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
З`ясовано, що сучасна комп’ютерна техніка знаходиться на етапі суттєвих трансформацій, які визначаються, в першу чергу детермінантою штучних інтелектуальних структур. Практика розробок та впровадження сучасних інформаційних технологій в документознавчу практику ставить на порядок денний нагальну потребу формування нової методології інтелектуального опанування світу.
Доведено, що саме така методологія визначить докорінні зміни в апар атному і програмному забезпечені інформаційних систем та принципи їх функціонування для досягнення максимальних форм інтелектуальної потужності.
РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА З`ясовано, що сучасна комп’ютерна техніка знаходиться на етапі суттєвих трансформацій, які визначаються, в першу чергу детермінантою штучних інтелектуальних структур. Практика розробок та впровадження сучасних інформаційних технологій в документознавчу практику ставить на порядок денний нагальну потребу формування нової методології інтелектуального опанування світу. Доведено, що саме така методологія визначить докорінні зміни в апар атному і програмному забезпечені інформаційних систем та принципи їх функціонування для досягнення максимальних форм інтелектуальної потужності.
Страница №8
Зроблено висновок, що вирішення вказаних завдань буде визначати не лише більшу ефективність новітніх інтелектуальних технологій, а призведе й до суттєвих позитивних трансформацій документознавчої науки в цілому.
Зараз зміст поняття «сучасна інформаційна інтелектуальна технологія» суттєвим чином розширився і містить, принаймні, шість основних напрямів, в рамках яких досліджуються питання створення прикладних інтелектуальних систем.
Зроблено висновок, що вирішення вказаних завдань буде визначати не лише більшу ефективність новітніх інтелектуальних технологій, а призведе й до суттєвих позитивних трансформацій документознавчої науки в цілому. Зараз зміст поняття «сучасна інформаційна інтелектуальна технологія» суттєвим чином розширився і містить, принаймні, шість основних напрямів, в рамках яких досліджуються питання створення прикладних інтелектуальних систем.
Страница №9
Питання щодо визначення методології досліджень документознавства належить до числа найбільш дискусійних та недосліджених для сучасної документознавчої сфери, тому воно потребує ретельного дослідження. Отож, лейтмотивом роботи є харатеристика сучасних методологій досліджень в документознавстві, включаючи при цьому  дослідження методологій наукового дослідження, емпіричного та теоретичного рівнів наукового пізнання, спеціальних методів документознавчих досліджень, а також новітніх методологій дослідження в сучасному інформаційному світі.
Питання щодо визначення методології досліджень документознавства належить до числа найбільш дискусійних та недосліджених для сучасної документознавчої сфери, тому воно потребує ретельного дослідження. Отож, лейтмотивом роботи є харатеристика сучасних методологій досліджень в документознавстві, включаючи при цьому дослідження методологій наукового дослідження, емпіричного та теоретичного рівнів наукового пізнання, спеціальних методів документознавчих досліджень, а також новітніх методологій дослідження в сучасному інформаційному світі.
Страница №10
У моїй роботі вперше комплексно та всебічно висвітлюються питання, пов’язані з  розвитком та сучасним станом методології документознавства. У магістерському дослідженні систематизовано розглянуто зміст та структуру документознавства як науки,  охарактеризовано методи документознавчих досліджень,  а також комплексно висвітлено можливості застосування сучасних методологічних принципів та прийомів в документознавстві.
У моїй роботі вперше комплексно та всебічно висвітлюються питання, пов’язані з розвитком та сучасним станом методології документознавства. У магістерському дослідженні систематизовано розглянуто зміст та структуру документознавства як науки, охарактеризовано методи документознавчих досліджень, а також комплексно висвітлено можливості застосування сучасних методологічних принципів та прийомів в документознавстві.
Страница №11
В сучасних умовах варто повніше застосувати всі позитиви, набуті в попередні часи, створити об’єктивну історію українського діловодства, документознавства. Базуючись на ідеях постмодерного дискурсу, який пропагує поліметодологію, на озброєння варто взяти історичний антропологізм. Кожен дослідник у своїй діяльності має обов’язково керуватися таким правилом: максимально «залюднювати» свої праці, оскільки саме людині відведена головна роль у суспільному житті та інтелектуальному процесі. Саме роль людського фактору актуалізується при створенні документальних носіїв інформації. Розглянуті в магістерській роботі проблеми методології досліджень в документознавстві мають непереоціненне теоретичне і прикладне значення, залишаються актуальними та перспективними для документознавства.
В сучасних умовах варто повніше застосувати всі позитиви, набуті в попередні часи, створити об’єктивну історію українського діловодства, документознавства. Базуючись на ідеях постмодерного дискурсу, який пропагує поліметодологію, на озброєння варто взяти історичний антропологізм. Кожен дослідник у своїй діяльності має обов’язково керуватися таким правилом: максимально «залюднювати» свої праці, оскільки саме людині відведена головна роль у суспільному житті та інтелектуальному процесі. Саме роль людського фактору актуалізується при створенні документальних носіїв інформації. Розглянуті в магістерській роботі проблеми методології досліджень в документознавстві мають непереоціненне теоретичне і прикладне значення, залишаються актуальними та перспективними для документознавства.