Финансовите резултати на водещи телевизии и печатни медии Данни от годишните финансови отчети неконсолидирани доклад на Общие темы

Доклад раскрывает тему "Финансовите резултати на водещи телевизии и печатни медии Данни от годишните финансови отчети неконсолидирани ".
Презентация поможет подготовится к предмету Общие темы, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 15 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Финансовите резултати на водещи телевизии и печатни медии Данни от годишните финансови отчети (неконсолидирани)
Страница №2
Работата с финансовите данни
Изхожда от няколко основни допускания:
Преходът от стратегически към финансов контрол в управлението;
Печалбата преди данъци е основа за изчисляване на използваните показатели (индикатори)
Следването на правилото, че цифрите не лъжат не е успешна основа за развитие на бизнеса и още по-малко на иновациите;
Намаляването на приходите не е причина да се говори за кризата, а следствие от нея.
Работата с финансовите данни Изхожда от няколко основни допускания: Преходът от стратегически към финансов контрол в управлението; Печалбата преди данъци е основа за изчисляване на използваните показатели (индикатори) Следването на правилото, че цифрите не лъжат не е успешна основа за развитие на бизнеса и още по-малко на иновациите; Намаляването на приходите не е причина да се говори за кризата, а следствие от нея.
Страница №3
Финансовите резултати на двете водещи телевизии
Финансовите резултати на двете водещи телевизии
Страница №4
Графика – Поведение на тв оператори
Показатели: норма на печалба
			 възвращаемост на активи
			 възвръщаемост на собствен капитал
			 приходи към възнаграждения и осигуровки
Графика – Поведение на тв оператори Показатели: норма на печалба възвращаемост на активи възвръщаемост на собствен капитал приходи към възнаграждения и осигуровки
Страница №5
Финансовите резултати на водещи печатни медии
Финансовите резултати на водещи печатни медии
Страница №6
Финансовите резултати на водещи печатни медии
Финансовите резултати на водещи печатни медии
Страница №7
Оперативни приходи печатни медии - 2008 спрямо 2009 година
Оперативни приходи печатни медии - 2008 спрямо 2009 година
Страница №8
Оперативни приходи печатни медии - 2008 спрямо 2009 година
Оперативни приходи печатни медии - 2008 спрямо 2009 година
Страница №9
Резултати от анализа на финансовите данни от включените в изследването медии
Споделя се общата тенденция на намаляване на приходите, отразена в други изследвания. 
Медиите подхождат по различен начин към възнагражденията и набирането на персонал. 
Някои от медиите демонстрират относителна финансова стабилност през годините, благодарение на успешно управление на отношенията с рекламодателите.
На тв пазар съществуват два разграничими подхода по отношение на управлението на персонала.
На пазара на печатни медии спадът в приходите е генериран главно в големите медийни групи, докато относително по-малките показват стабилни финансови данни. Изключение - вестник “Телеграф” (с твърде кратка история).
Резултати от анализа на финансовите данни от включените в изследването медии Споделя се общата тенденция на намаляване на приходите, отразена в други изследвания. Медиите подхождат по различен начин към възнагражденията и набирането на персонал. Някои от медиите демонстрират относителна финансова стабилност през годините, благодарение на успешно управление на отношенията с рекламодателите. На тв пазар съществуват два разграничими подхода по отношение на управлението на персонала. На пазара на печатни медии спадът в приходите е генериран главно в големите медийни групи, докато относително по-малките показват стабилни финансови данни. Изключение - вестник “Телеграф” (с твърде кратка история).
Страница №10
Бъдещето на професията
              Благодаря за вниманието!
Бъдещето на професията Благодаря за вниманието!
Страница №11
Сравнителен анализ на финансовите показатели (2001-2005)
Сравнителен анализ на финансовите показатели (2001-2005)
Страница №12
Ролята на рекламата в стратегията за диверсификация
Избор на стратегия за диверсификация
Рекламната политика в стратегията за диверсификация на компанията на Мърдок в България
Влияние на методите за измерване (на ефекта от реклама) върху финансовите резултати
Ролята на рекламата в стратегията за диверсификация Избор на стратегия за диверсификация Рекламната политика в стратегията за диверсификация на компанията на Мърдок в България Влияние на методите за измерване (на ефекта от реклама) върху финансовите резултати
Страница №13
Изводи към трета глава
Глобализацията и либерализацията предизвикват различни ефекти в медийните пазари в България и в развитите страни. 
Успехът от диверсификацията на Нюз корпорейшън в България се дължи на рекламната й политика на растящия медиен пазар. 
Методите за измерване на ефекта от реклама са неадекватни на нуждите на новите формати и новите медии.
Изводи към трета глава Глобализацията и либерализацията предизвикват различни ефекти в медийните пазари в България и в развитите страни. Успехът от диверсификацията на Нюз корпорейшън в България се дължи на рекламната й политика на растящия медиен пазар. Методите за измерване на ефекта от реклама са неадекватни на нуждите на новите формати и новите медии.
Страница №14
Общи изводи и препоръки
Стратегията на сливания и придобивания е рискова дори и в медийната индустрия.
Финансовите показатели на конгломератите доказват влиянието на намаляващата възвръщаемост от мащаба.
Делът и ролята на транзакционните разходи след сливания и придобивания расте.
Мащабът и размерът влияят върху стимулите за вътрешнофирмени иновации.
Участието на борсата е възможност да се “монетизират” предимствата от размера и мащаба.
Слабите финансови резултати на конгломератите не е задължително да се отразяват на резултата от диверсификацията им. Влизането на Нюз корпорейшън в България чрез bTV показва положителните ефекти от стратегията на сливания и придобивания, както и от либерализацията на пазара.
Общи изводи и препоръки Стратегията на сливания и придобивания е рискова дори и в медийната индустрия. Финансовите показатели на конгломератите доказват влиянието на намаляващата възвръщаемост от мащаба. Делът и ролята на транзакционните разходи след сливания и придобивания расте. Мащабът и размерът влияят върху стимулите за вътрешнофирмени иновации. Участието на борсата е възможност да се “монетизират” предимствата от размера и мащаба. Слабите финансови резултати на конгломератите не е задължително да се отразяват на резултата от диверсификацията им. Влизането на Нюз корпорейшън в България чрез bTV показва положителните ефекти от стратегията на сливания и придобивания, както и от либерализацията на пазара.
Страница №15
Благодаря за вниманието!
Благодаря за вниманието!