huong dan su dung gimp tieng viet доклад по теме Культура и Искусство

Доклад раскрывает тему "huong dan su dung gimp tieng viet".
Презентация поможет подготовится к предмету Культура и Искусство, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 12 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
GIMP tiếng việt
Страница №2
1. GIMP tiếng việt là gì
Bạn có biết Adobe Photoshop? GIMP là một phần mềm tốt nhất có thể thay thế cho Adobe Photoshop. 
Nó là một phần mềm xử lý ảnh, cho phép người dùng chỉnh
sửa ảnh, giúp người dùng vẽ banner hoặc vẽ trang web một cách dễ dàng mà không yêu cầu cấu hình máy cao như Photoshop. 
Bất kì ai cũng có thể sử dụng nó vì GIMP
là miễn phí, mã nguồn mở.
1. GIMP tiếng việt là gì Bạn có biết Adobe Photoshop? GIMP là một phần mềm tốt nhất có thể thay thế cho Adobe Photoshop. Nó là một phần mềm xử lý ảnh, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh, giúp người dùng vẽ banner hoặc vẽ trang web một cách dễ dàng mà không yêu cầu cấu hình máy cao như Photoshop. Bất kì ai cũng có thể sử dụng nó vì GIMP là miễn phí, mã nguồn mở.
Страница №3
Ưu điểm của gimp
Chạy trên nhiều hệ điều hành: Windows, Mac, Linux. 
Trong khi Photoshop thì chỉ chạy được trên Windows và Mac. 
Miễn phí: GIMP hoàn toàn miễn phí trong cài đặt và nâng cấp trong khi Photoshop thì không miễn phí, nếu muốn xài thì bạn phải crack nó.
Ưu điểm của gimp Chạy trên nhiều hệ điều hành: Windows, Mac, Linux. Trong khi Photoshop thì chỉ chạy được trên Windows và Mac. Miễn phí: GIMP hoàn toàn miễn phí trong cài đặt và nâng cấp trong khi Photoshop thì không miễn phí, nếu muốn xài thì bạn phải crack nó.
Страница №4
Ưu điểm của gimp
Chỉnh sửa dễ dàng: GIMP hoàn toàn có thể mở, chỉnh sửa, lưu file PSD (đây là file định dạng của Photoshop)Linh hoạt: Chép GIMP portable lên một chiếc USB và chỉnh sửa ảnh ở bất cứ nơi đâu.
Bạn có thể chỉnh sửa mã nguồn và xây dựng thêm các plugins và phát triển nó một cách tự do.
Ưu điểm của gimp Chỉnh sửa dễ dàng: GIMP hoàn toàn có thể mở, chỉnh sửa, lưu file PSD (đây là file định dạng của Photoshop) Linh hoạt: Chép GIMP portable lên một chiếc USB và chỉnh sửa ảnh ở bất cứ nơi đâu. Bạn có thể chỉnh sửa mã nguồn và xây dựng thêm các plugins và phát triển nó một cách tự do.
Страница №5
Nhược điểm của gimp
Thứ nhất: Hiện tại tài liệu tiếng Việt để hướng dẫn học GIMP còn rất ít

Thứ 2: GIMP có ít plugin hơn Photoshop, một phần mềm đã quá quen thuộc với rất nhiều người
Nhược điểm của gimp Thứ nhất: Hiện tại tài liệu tiếng Việt để hướng dẫn học GIMP còn rất ít Thứ 2: GIMP có ít plugin hơn Photoshop, một phần mềm đã quá quen thuộc với rất nhiều người
Страница №6
2. tải và cài đặt gimp
A. Tải GIMP
Lên trang chủ download của GIMP https://www.gimp.org/downloads
Chọn khung màu vàng download
 nếu máy bạn chưa có phần mềm 
Bittorent
2. tải và cài đặt gimp A. Tải GIMP Lên trang chủ download của GIMP https://www.gimp.org/downloads Chọn khung màu vàng download nếu máy bạn chưa có phần mềm Bittorent
Страница №7
2. Tải và cài đặt gimp
B. Cài đặt GIMP
Bước 1: Chạy file gimp-2.8.20-setup.exe
Bước 2: Chọn ngôn ngữ English và bấm OK
2. Tải và cài đặt gimp B. Cài đặt GIMP Bước 1: Chạy file gimp-2.8.20-setup.exe Bước 2: Chọn ngôn ngữ English và bấm OK
Страница №8
2. Tải và cài đặt gimp
Bước 3: Nhấn install để cài đặt
Bước 4: Chờ chạy xong và bấm finish
2. Tải và cài đặt gimp Bước 3: Nhấn install để cài đặt Bước 4: Chờ chạy xong và bấm finish
Страница №9
3. hướng dẫn sử dụng gimp cơ bản
Tạo ảnh động đơn giản với gimp
-Cần 6 hình như sau: 
Mở 6 hình lên với GIMP và sắp xếp như sau:
3. hướng dẫn sử dụng gimp cơ bản Tạo ảnh động đơn giản với gimp -Cần 6 hình như sau: Mở 6 hình lên với GIMP và sắp xếp như sau:
Страница №10
3. hướng dẫn sử dụng gimp cơ bản
Tiếp theo, thực hiện cấu hình tối ưu cho định dạng ảnh GIF theo thứ tự
Filters >> Animation >> Optimize (for GIF)
Tiếp tục với việc thay đổi chế độ ảnh như sau:
Image >> Mode >> Indexed...
Trong cửa sổ vừa hiện lên ta cấu hình một số thứ như sau:
 Phần Colormap: điền như hình
 Phần Dithering: điền như hình
Sau đó nhấn nút Convert
3. hướng dẫn sử dụng gimp cơ bản Tiếp theo, thực hiện cấu hình tối ưu cho định dạng ảnh GIF theo thứ tự Filters >> Animation >> Optimize (for GIF) Tiếp tục với việc thay đổi chế độ ảnh như sau: Image >> Mode >> Indexed... Trong cửa sổ vừa hiện lên ta cấu hình một số thứ như sau:  Phần Colormap: điền như hình  Phần Dithering: điền như hình Sau đó nhấn nút Convert
Страница №11
3. hướng dẫn sử dụng gimp cơ bản
Sau cùng ta tiến hành xuất ảnh: File >> Export 
Tại cửa sổ lưu tập tin, chọn định dạng là GIF image (*.gif) và nhập
tên tệp tin vào, nhấn nút Export
Lúc này sẽ có một cửa sổ nữa hiện lên: Ta tích chọn mục As animation và mục Use deplay entered above for all frames
Cuối cùng là điền số vào khung milliseconds tương ứng với số mini giây mà ta muốn một khung hình hiển thị và nhấn nút Export.
Như vậy bạn sẽ có 1 hình động tuyệt vời.
3. hướng dẫn sử dụng gimp cơ bản Sau cùng ta tiến hành xuất ảnh: File >> Export Tại cửa sổ lưu tập tin, chọn định dạng là GIF image (*.gif) và nhập tên tệp tin vào, nhấn nút Export Lúc này sẽ có một cửa sổ nữa hiện lên: Ta tích chọn mục As animation và mục Use deplay entered above for all frames Cuối cùng là điền số vào khung milliseconds tương ứng với số mini giây mà ta muốn một khung hình hiển thị và nhấn nút Export. Như vậy bạn sẽ có 1 hình động tuyệt vời.
Страница №12
Thank for watching
Thank for watching