Підготовка до курсового проекту З ДИСЦИПЛІНИ доклад на Общие темы

Доклад раскрывает тему "Підготовка до курсового проекту З ДИСЦИПЛІНИ".
Презентация поможет подготовится к предмету Общие темы, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 28 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Підготовка до курсового проекту З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»
Страница №2
Органiзацiя курсового проектування 
Вибір теми КП
 Написати заяву та подати на кафедру
За бажанням в заяві можна вказати керівника
Робота з керівником індивідуально-консультативному в режимі
Органiзацiя курсового проектування Вибір теми КП Написати заяву та подати на кафедру За бажанням в заяві можна вказати керівника Робота з керівником індивідуально-консультативному в режимі
Страница №3
Структура та оформлення курсового проекту 
Титульна сторiнка
Анотацiя
Реферат
Змiст
Вступ
Роздiл 1. Дослiдження проблемної областi
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
Розділ 3. Проектування бази знань (моделей, сховища даних, OLAP- системи, тощо – в залежності від обраної тематики курсового проекту)
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу 
Висновки
Список лiтератури
Додатки
Структура та оформлення курсового проекту Титульна сторiнка Анотацiя Реферат Змiст Вступ Роздiл 1. Дослiдження проблемної областi Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень Розділ 3. Проектування бази знань (моделей, сховища даних, OLAP- системи, тощо – в залежності від обраної тематики курсового проекту) Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу Висновки Список лiтератури Додатки
Страница №4
Информация вложена в изображении слайда
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Информация вложена в изображении слайда
Страница №7
Роздiл 1. Дослiдження проблемної областi 
“Школи" створення СППР: 
аналіз рішень, 
числення рішень, 
дослідження рішень, 
процес впровадження.
Роздiл 1. Дослiдження проблемної областi “Школи" створення СППР: аналіз рішень, числення рішень, дослідження рішень, процес впровадження.
Страница №8
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
У цьому розділі необхідно описати конкретні ситуації і задачі, що вимагають прийняття рішень і відповідні умови щодо їх підтримки. 
Орієнтовний обсяг другого розділу – 5-10 сторінок.
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень У цьому розділі необхідно описати конкретні ситуації і задачі, що вимагають прийняття рішень і відповідні умови щодо їх підтримки. Орієнтовний обсяг другого розділу – 5-10 сторінок.
Страница №9
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
В другому розділі необхідно:
Надати перелік ситуацій і задач прийняття рішень, які мають бути реалізовані в СППР
Описати проблемні ситуації і задачі ПР
Охарактеризувати особу або групу осіб, які беруть участь у прийнятті рішень
Визначити вимоги щодо подачі та використання інформації для прийняття рішень.
Заповнити таблицю 1
Надати і обґрунтувати пропозиції щодо вибору методів підтримки прийняття рішень 
Запропонувати вид СППР
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень В другому розділі необхідно: Надати перелік ситуацій і задач прийняття рішень, які мають бути реалізовані в СППР Описати проблемні ситуації і задачі ПР Охарактеризувати особу або групу осіб, які беруть участь у прийнятті рішень Визначити вимоги щодо подачі та використання інформації для прийняття рішень. Заповнити таблицю 1 Надати і обґрунтувати пропозиції щодо вибору методів підтримки прийняття рішень Запропонувати вид СППР
Страница №10
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
Приклад
Підтримка прийняття рішень при виборі постачальника сировини
Надати перелік ситуацій і задач прийняття рішень, які мають бути реалізовані в СППР
Пропозиції?
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень Приклад Підтримка прийняття рішень при виборі постачальника сировини Надати перелік ситуацій і задач прийняття рішень, які мають бути реалізовані в СППР Пропозиції?
Страница №11
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
Приклад
Підтримка прийняття рішень при виборі постачальника сировини
Вибір постачальника сировини для виконання річного плану випуску ГП
Вибір стратегічного партнера для постачання продукції
Вибір нового постачальника у зв’язку з несподіваним розривом контракту попереднього
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень Приклад Підтримка прийняття рішень при виборі постачальника сировини Вибір постачальника сировини для виконання річного плану випуску ГП Вибір стратегічного партнера для постачання продукції Вибір нового постачальника у зв’язку з несподіваним розривом контракту попереднього
Страница №12
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
2. Описати проблемні ситуації і задачі ПР
Описуючи проблемну ситуацію, необхідно навести її характеристику, визначивши ступінь її стуктурованості; ступінь неточності вхідних даних, варіантів рішень, імовірності настання наслідків; рівень часового горизонту. 
Пропозиції ?
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 2. Описати проблемні ситуації і задачі ПР Описуючи проблемну ситуацію, необхідно навести її характеристику, визначивши ступінь її стуктурованості; ступінь неточності вхідних даних, варіантів рішень, імовірності настання наслідків; рівень часового горизонту. Пропозиції ?
Страница №13
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
3. Охарактеризувати особу або групу осіб, які беруть участь у прийнятті рішень. 
Пропозиції?
Назвати категорію творців рішень. По можливості описати, чи є дана ситуація новою (передбачуваною) для ОПР, рівень повноти знань ОПР щодо структури проблеми; наскільки складна ситуація для ОПР.
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 3. Охарактеризувати особу або групу осіб, які беруть участь у прийнятті рішень. Пропозиції? Назвати категорію творців рішень. По можливості описати, чи є дана ситуація новою (передбачуваною) для ОПР, рівень повноти знань ОПР щодо структури проблеми; наскільки складна ситуація для ОПР.
Страница №14
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
4. Визначити вимоги щодо подачі та використання інформації для прийняття рішень.

Пропозиції?
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 4. Визначити вимоги щодо подачі та використання інформації для прийняття рішень. Пропозиції?
Страница №15
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
5. Заповнити таблицю 1
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 5. Заповнити таблицю 1
Страница №16
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень (приклад)
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень (приклад)
Страница №17
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
6. Надати і обгрунтувати пропозиції щодо вибору методів підтримки прийняття рішень 
(Лекція Тема 7; Навчальний посібник, п.7.1.1, стор 295-300)

Пропозиції?
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 6. Надати і обгрунтувати пропозиції щодо вибору методів підтримки прийняття рішень (Лекція Тема 7; Навчальний посібник, п.7.1.1, стор 295-300) Пропозиції?
Страница №18
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
6. Надати і обгрунтувати пропозиції щодо вибору методів підтримки прийняття рішень 
Наприклад, пропонується застосувати методи теорії нечітких множин.
Альтернативні методи: 
метод аналізу ієрархій; 
методи багатокритеріальної оптимізації;
методи штучного інтелекту, субметод правила і машина висновку,
тощо
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 6. Надати і обгрунтувати пропозиції щодо вибору методів підтримки прийняття рішень Наприклад, пропонується застосувати методи теорії нечітких множин. Альтернативні методи: метод аналізу ієрархій; методи багатокритеріальної оптимізації; методи штучного інтелекту, субметод правила і машина висновку, тощо
Страница №19
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень
7. Запропонувати вид СППР
(Лекція Тема 6; Навчальний посібник, розділ 6, стор 229-294)
СППР, орієнтована на моделі
СППР, орієнтована на знання
СППР, орієнтована на дані
СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем
тощо
Розділ 2. Визначення ситуацій і задач прийняття рішень 7. Запропонувати вид СППР (Лекція Тема 6; Навчальний посібник, розділ 6, стор 229-294) СППР, орієнтована на моделі СППР, орієнтована на знання СППР, орієнтована на дані СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем тощо
Страница №20
Розділ 3. Проектування …
бази знань; 
бази моделей; 
сховища даних та моделей аналізу даних
– в залежності від обраної тематики курсового проекту
Розділ 3. Проектування … бази знань; бази моделей; сховища даних та моделей аналізу даних – в залежності від обраної тематики курсового проекту
Страница №21
Розділ 3. Проектування …
В рамках курсового проекту цей розділ може бути реалізований одним із способів:
   1) як проект бази моделей для СППР;
   2) як проект бази знань (бази правил) для СППР
   3) як проект сховища даних для СППР та моделей аналізу даних.
Розділ 3. Проектування … В рамках курсового проекту цей розділ може бути реалізований одним із способів: 1) як проект бази моделей для СППР; 2) як проект бази знань (бази правил) для СППР 3) як проект сховища даних для СППР та моделей аналізу даних.
Страница №22
Розділ 3. Проектування …
Реалізацію запропонованого проектного рішення необхідно представити в контрольному прикладі, який може бути поданий як в даному розділі по тексту, так і в додатках.
   
Орієнтовний обсяг цього розділу – 10-15 сторінок.
Розділ 3. Проектування … Реалізацію запропонованого проектного рішення необхідно представити в контрольному прикладі, який може бути поданий як в даному розділі по тексту, так і в додатках. Орієнтовний обсяг цього розділу – 10-15 сторінок.
Страница №23
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу 
В цьому розділі необхідно запропонувати і обґрунтувати механізм організації взаємодії користвачів із СППР та описати основні вимоги до користувацького інтерфейсу системи виходячи із трьох основних аспектів: мови дій, мови відображення і бази знань ("база знань" використовується в контексті, що повинен знати користувач, щоб вести діалог з системою ).
Орієнтовний обсяг цього розділу – 3-5 сторінок. 
(Лекція Тема 5; Навчальний посібник, п.5.2, стор. 179-189 )
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу В цьому розділі необхідно запропонувати і обґрунтувати механізм організації взаємодії користвачів із СППР та описати основні вимоги до користувацького інтерфейсу системи виходячи із трьох основних аспектів: мови дій, мови відображення і бази знань ("база знань" використовується в контексті, що повинен знати користувач, щоб вести діалог з системою ). Орієнтовний обсяг цього розділу – 3-5 сторінок. (Лекція Тема 5; Навчальний посібник, п.5.2, стор. 179-189 )
Страница №24
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу 
Існують наступні три механізми:
формальний діалог  - ґрунтується на «кмітливості» комп’ютера з урахуванням його структури як віртуальної машини;
природна мова  - відбиває особливості мислення конкретної людини, у результаті чого мова реалізується на лінгвістичній основі подання знань, комунікації і логічного висновку;
графічний діалог  - відтворює задану предметну галузь, зокрема, із застосуванням піктограм (графічних зображень об’єктів чи дій).
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу Існують наступні три механізми: формальний діалог - ґрунтується на «кмітливості» комп’ютера з урахуванням його структури як віртуальної машини; природна мова - відбиває особливості мислення конкретної людини, у результаті чого мова реалізується на лінгвістичній основі подання знань, комунікації і логічного висновку; графічний діалог - відтворює задану предметну галузь, зокрема, із застосуванням піктограм (графічних зображень об’єктів чи дій).
Страница №25
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу 
Основні аспекти проектування користувацького інтерфейсу
Мова дій. Необхідно описати, що може робити користувач під час спілкування з СППР. Необхідно надати розширений перелік команд і функцій, які може виконувати користувач. Описати пристрої, якими може оперувати користувач (наприклад, клавіатура, сенсорна панель, команди звичайної мови, тощо).
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу Основні аспекти проектування користувацького інтерфейсу Мова дій. Необхідно описати, що може робити користувач під час спілкування з СППР. Необхідно надати розширений перелік команд і функцій, які може виконувати користувач. Описати пристрої, якими може оперувати користувач (наприклад, клавіатура, сенсорна панель, команди звичайної мови, тощо).
Страница №26
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу 
Основні аспекти проектування користувацького інтерфейсу 
Мова відображення. Необхідно описати, що бачить користувач під час роботи з системою. Також описати варіанти вибору мови відображення: принтери, екрани, графічні засоби, кольорі, сигнали, звукові виводи, тощо.
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу Основні аспекти проектування користувацького інтерфейсу Мова відображення. Необхідно описати, що бачить користувач під час роботи з системою. Також описати варіанти вибору мови відображення: принтери, екрани, графічні засоби, кольорі, сигнали, звукові виводи, тощо.
Страница №27
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу 
Основні аспекти проектування користувацького інтерфейсу
База знань. Необхідно описати, що повинен знати користувач, щоб вести діалог із системою. База знань для користувача може бути надрукована у вигляді посібника або бути доступною як сукупність діалогових команд підказування (із застосуванням навчальних засобів) чи у вигляді деякої комбінації перелічених компонентів.
Розділ 4. Проектування користувацького інтерфейсу Основні аспекти проектування користувацького інтерфейсу База знань. Необхідно описати, що повинен знати користувач, щоб вести діалог із системою. База знань для користувача може бути надрукована у вигляді посібника або бути доступною як сукупність діалогових команд підказування (із застосуванням навчальних засобів) чи у вигляді деякої комбінації перелічених компонентів.
Страница №28
Оформлений належним чином курсовий проект подається на кафедру для захисту.
Питання?
Оформлений належним чином курсовий проект подається на кафедру для захисту. Питання?