PSD Introduction доклад по теме Экономика и Финансы

Доклад раскрывает тему "PSD Introduction".
Презентация поможет подготовится к предмету Экономика и Финансы, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 14 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
PSD CONSULTING COMPANY BRING PROSPERITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO CUSTOMERS
Страница №2
Nội dung
Lược sử thành lập và phát triển Công ty (từ 1996 đến nay)
Các sản phẩm- dịch vụ của Công ty (tư vấn, đào tạo- huấn luyện, giải quyết vấn đề thuộc các lĩnh vực quản lý kinh doanh, sản xuất, quản trị tổ chức, ứng dụng CNTT,…, phần mềm quản lý,….)
Khách hàng của Công ty
Tầm nhìn và nhiệm vụ (đến năm 2010 - 2020)
Cơ cấu tổ chức Công ty
Chính sách và tôn chỉ hoạt động.
Các qui trình quản lý hoạt động và các KPIs.
Nội dung Lược sử thành lập và phát triển Công ty (từ 1996 đến nay) Các sản phẩm- dịch vụ của Công ty (tư vấn, đào tạo- huấn luyện, giải quyết vấn đề thuộc các lĩnh vực quản lý kinh doanh, sản xuất, quản trị tổ chức, ứng dụng CNTT,…, phần mềm quản lý,….) Khách hàng của Công ty Tầm nhìn và nhiệm vụ (đến năm 2010 - 2020) Cơ cấu tổ chức Công ty Chính sách và tôn chỉ hoạt động. Các qui trình quản lý hoạt động và các KPIs.
Страница №3
Lược sử thành lập và phát triển Công ty
Năm 1996 thành lập trung tâm công nghệ thông tin (cung cấp phần mềm, phần cứng và hệ thống hạ tầng CNTT).
Năm 2000 phát triển thành Công ty IMC (công nghệ thông tin và tư vấn quản lý) (cung cấp phần mềm, phần cứng và hệ thống hạ tầng CNTT, đào tạo và tư vấn về quản lý và ứng dụng CNTT)
Năm 2002 phát triển thành Công ty PSD (tư vấn quản lý, Công nghệ thông tin) (đào tạo và tư vấn về quản lý và ứng dụng CNTT, giải quyết các vấn đề thuộc khoa học quản lý, cung cấp phần mềm trong và ngoài nước, hợp tác phát triển khoa học quản lý)
Lược sử thành lập và phát triển Công ty Năm 1996 thành lập trung tâm công nghệ thông tin (cung cấp phần mềm, phần cứng và hệ thống hạ tầng CNTT). Năm 2000 phát triển thành Công ty IMC (công nghệ thông tin và tư vấn quản lý) (cung cấp phần mềm, phần cứng và hệ thống hạ tầng CNTT, đào tạo và tư vấn về quản lý và ứng dụng CNTT) Năm 2002 phát triển thành Công ty PSD (tư vấn quản lý, Công nghệ thông tin) (đào tạo và tư vấn về quản lý và ứng dụng CNTT, giải quyết các vấn đề thuộc khoa học quản lý, cung cấp phần mềm trong và ngoài nước, hợp tác phát triển khoa học quản lý)
Страница №4
Các sản phẩm- dịch vụ của Công ty
Các loại hình sản phẩm, dịch vụ:
	Đào tạo và tư vấn về Quản lý và về ứng dụng 	CNTT, 
	Giải quyết các vấn đề thuộc khoa học quản lý, 
	Cung cấp phần mềm trong và ngoài nước, 
	Hợp tác phát triển khoa học quản lý.
Đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ:
 Các doanh nghiệp trong và ngoài nước
 Các tổ chức, cơ quan (trường học, bệnh viện, cơ quan, viện nghiên cứu,…)
Các sản phẩm- dịch vụ của Công ty Các loại hình sản phẩm, dịch vụ: Đào tạo và tư vấn về Quản lý và về ứng dụng CNTT, Giải quyết các vấn đề thuộc khoa học quản lý, Cung cấp phần mềm trong và ngoài nước, Hợp tác phát triển khoa học quản lý. Đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước Các tổ chức, cơ quan (trường học, bệnh viện, cơ quan, viện nghiên cứu,…)
Страница №5
Các sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp
Tư vấn, đào tạo về Quản lý chất lượng (theo ISO9001, ISO 22000,TS16949)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý môi trường (theo ISO14001)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý An toàn- vệ sinh thực phẩm (HACCP- GMP); về dinh dưỡng (Food Nutrition)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (OHSAS18001), về trách nhiệm xã hội (SA 8000), về Quản lý rủi ro, về FMEA.
Tư vấn, đào tạo về Quản lý bảo mật CNTT  (ISO 27000)
Tư vấn, đào tạo về Tiêu chuẩn hoá- đo lường và quản lý chất lượng.
Tư vấn, đào tạo về xây dựng Chiến lược kinh doanh (BS)
Tư vấn, đào tạo về Tổ chức và Tái cấu trúc Công ty (BPR)
Tư vấn, đào tạo về Hoạch định kinh doanh, sản xuất 
Tư vấn, đào tạo về Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý lãng phí (Waste Management)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý kho tàng (Inventory Management)
Tư vấn, đào tạo về Nghiên cứu sản phẩm mới (QFD)
Tư vấn, đào tạo về ứng dụng kỹ thuật thống kê, phân tích (SPC), Six Sigma.
Tư vấn, đào tạo về ứng dụng CNTT (ERP, CRM, SCM)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý nguồn nhân lực (HRM)
Tư vấn, đào tạo về Quản lý sản xuất, Lean Manufacturing, 5S, Kaizen.
Tư vấn, đào tạo về các kỹ thuật làm việc theo nhóm (Teamwork, Six thinking hats, Trade –off, Root cause analysis, Brainstorming,….)
Các sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp Tư vấn, đào tạo về Quản lý chất lượng (theo ISO9001, ISO 22000,TS16949) Tư vấn, đào tạo về Quản lý môi trường (theo ISO14001) Tư vấn, đào tạo về Quản lý An toàn- vệ sinh thực phẩm (HACCP- GMP); về dinh dưỡng (Food Nutrition) Tư vấn, đào tạo về Quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (OHSAS18001), về trách nhiệm xã hội (SA 8000), về Quản lý rủi ro, về FMEA. Tư vấn, đào tạo về Quản lý bảo mật CNTT (ISO 27000) Tư vấn, đào tạo về Tiêu chuẩn hoá- đo lường và quản lý chất lượng. Tư vấn, đào tạo về xây dựng Chiến lược kinh doanh (BS) Tư vấn, đào tạo về Tổ chức và Tái cấu trúc Công ty (BPR) Tư vấn, đào tạo về Hoạch định kinh doanh, sản xuất Tư vấn, đào tạo về Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) Tư vấn, đào tạo về Quản lý lãng phí (Waste Management) Tư vấn, đào tạo về Quản lý kho tàng (Inventory Management) Tư vấn, đào tạo về Nghiên cứu sản phẩm mới (QFD) Tư vấn, đào tạo về ứng dụng kỹ thuật thống kê, phân tích (SPC), Six Sigma. Tư vấn, đào tạo về ứng dụng CNTT (ERP, CRM, SCM) Tư vấn, đào tạo về Quản lý nguồn nhân lực (HRM) Tư vấn, đào tạo về Quản lý sản xuất, Lean Manufacturing, 5S, Kaizen. Tư vấn, đào tạo về các kỹ thuật làm việc theo nhóm (Teamwork, Six thinking hats, Trade –off, Root cause analysis, Brainstorming,….)
Страница №6
Khách hàng của Công ty
Đến nay các chuyên gia PSD đã tư vấn cho hơn 450 tổ chức (công ty, cơ quan) và đã đào tạo- huấn luyện cho hơn 25.000 học viên về các lĩnh vực quản lý (soft skills, technical)
Trong đó có 55% là khách hàng trong nước và 45% là khách hàng nước ngoài.
Khách hàng của Công ty Đến nay các chuyên gia PSD đã tư vấn cho hơn 450 tổ chức (công ty, cơ quan) và đã đào tạo- huấn luyện cho hơn 25.000 học viên về các lĩnh vực quản lý (soft skills, technical) Trong đó có 55% là khách hàng trong nước và 45% là khách hàng nước ngoài.
Страница №7
Các khách hàng tiêu biểu của PSD
Ngành lương thực, thực phẩm: Pepsi Co.; British-American Tobacco; Rollton; Chia-Mei; Vedan; Vissan; Graincofa; Hock-Hin; Gannon; Tổng công ty lương thực, Masan (Chin-su), Flour Mills,…
Ngành Y Tế- Dược: BV Nguyễn Tri Phương; BV Nhân Dân Gia Định; BV Từ Dũ; BV Nhi Nghệ An; BV Phạm Ngọc Thạch; Kimberly- Clark; Phytopharma; Fournier Pharma; Vimec; Sanofi; Bông Bạch Tuyết;..
Ngành Du Lịch- Khách sạn: SàiGòn Tourist và 15 khách sạn; Công ty Du Lịch Hội An; Vinpearl (Hòn Ngọc Việt), Du Lịch Bình Châu;…
Ngành Đầu Tư- Xây dựng: An Phú Corp.; Vạn Phát Hưng Corp.; Hoà Bình Corp.; BCCI; Cosaco; Invesco; Hwan-Tai Corp.; Thịnh Phát Corp.;…
Ngành gổ: Gổ Đức Thành; Savimex; Đại Phúc Hưng Thịnh Corp.; Danh Mộc; …
Các khách hàng tiêu biểu của PSD Ngành lương thực, thực phẩm: Pepsi Co.; British-American Tobacco; Rollton; Chia-Mei; Vedan; Vissan; Graincofa; Hock-Hin; Gannon; Tổng công ty lương thực, Masan (Chin-su), Flour Mills,… Ngành Y Tế- Dược: BV Nguyễn Tri Phương; BV Nhân Dân Gia Định; BV Từ Dũ; BV Nhi Nghệ An; BV Phạm Ngọc Thạch; Kimberly- Clark; Phytopharma; Fournier Pharma; Vimec; Sanofi; Bông Bạch Tuyết;.. Ngành Du Lịch- Khách sạn: SàiGòn Tourist và 15 khách sạn; Công ty Du Lịch Hội An; Vinpearl (Hòn Ngọc Việt), Du Lịch Bình Châu;… Ngành Đầu Tư- Xây dựng: An Phú Corp.; Vạn Phát Hưng Corp.; Hoà Bình Corp.; BCCI; Cosaco; Invesco; Hwan-Tai Corp.; Thịnh Phát Corp.;… Ngành gổ: Gổ Đức Thành; Savimex; Đại Phúc Hưng Thịnh Corp.; Danh Mộc; …
Страница №8
Các khách hàng tiêu biểu của PSD
Ngành cơ- điện- điện tử: Ree; Huyndai; Takako; Tổng Công ty thép Miền Nam (SSC); Dapha; Ôtô SàiGòn; SV Probe; MagX, Wonderfull; SJC; …
Ngành công nghệ thông tin: FPT; EIS; Cinotec; Vietsoft;…
Ngành dầu khí: Caltex; PV Drilling; PS Gas Sounth;…
Ngành Dệt- May: Phong Phú Corp.; Hoa Sen Corp.; Dinsun Corp.; Gia Định Corp.; WEC Corp.;…
Ngành Hoá- Nhựa: Atofina; ABCD Corp.; Bách Việt Corp.; Tân tiến Corp.; Vạn Thành Corp.; Khôi Việt; Đại Đồng Tiến Corp.;…
Các Ngành khác: Vinagamma (nguyên tử bức xạ); KCN Lê Minh Xuân; Vinatrans (Vận tải biển); Truyền Tải điện 3 (Điện lực); CP Corp.; Ngọc Tùng; K & H Corp. (nông nghiệp); Toàn Sáng Corp. (Thủy Hải sản); Mee kwaung (Sơn Expo); Sơn Bạch Tuyết; Bê tông Hải Âu, Bê tông SMC; Vật Liệu XD Khánh Hoà; Song Minh Thủy (Spa);…
Các khách hàng tiêu biểu của PSD Ngành cơ- điện- điện tử: Ree; Huyndai; Takako; Tổng Công ty thép Miền Nam (SSC); Dapha; Ôtô SàiGòn; SV Probe; MagX, Wonderfull; SJC; … Ngành công nghệ thông tin: FPT; EIS; Cinotec; Vietsoft;… Ngành dầu khí: Caltex; PV Drilling; PS Gas Sounth;… Ngành Dệt- May: Phong Phú Corp.; Hoa Sen Corp.; Dinsun Corp.; Gia Định Corp.; WEC Corp.;… Ngành Hoá- Nhựa: Atofina; ABCD Corp.; Bách Việt Corp.; Tân tiến Corp.; Vạn Thành Corp.; Khôi Việt; Đại Đồng Tiến Corp.;… Các Ngành khác: Vinagamma (nguyên tử bức xạ); KCN Lê Minh Xuân; Vinatrans (Vận tải biển); Truyền Tải điện 3 (Điện lực); CP Corp.; Ngọc Tùng; K & H Corp. (nông nghiệp); Toàn Sáng Corp. (Thủy Hải sản); Mee kwaung (Sơn Expo); Sơn Bạch Tuyết; Bê tông Hải Âu, Bê tông SMC; Vật Liệu XD Khánh Hoà; Song Minh Thủy (Spa);…
Страница №9
Tầm nhìn và nhiệm vụ
PSD Consulting Company phấn đấu trở thành công ty tư vấn hàng đầu của VN trong các lĩnh vực khoa học quản lý, góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ quan tiếp thu và ứng dụng các phương pháp quản trị hiện đại có hiệu quả nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. Đồng thời nghiên cứu phát triển các phương pháp quản lý phù hợp đặc thù của Việt Nam.
Tầm nhìn và nhiệm vụ PSD Consulting Company phấn đấu trở thành công ty tư vấn hàng đầu của VN trong các lĩnh vực khoa học quản lý, góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ quan tiếp thu và ứng dụng các phương pháp quản trị hiện đại có hiệu quả nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. Đồng thời nghiên cứu phát triển các phương pháp quản lý phù hợp đặc thù của Việt Nam.
Страница №10
Cơ cấu tổ chức Công ty PSD
Cơ cấu tổ chức Công ty PSD
Страница №11
Chính sách và tôn chỉ hoạt động
Mọi thành viên của Công ty PSD cam kết trung
thành với chính sách và tôn chỉ hoạt động là:
MANG LẠI SỰ THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO KHÁCH HÀNG.
	(Bring Prosperity and Sustainable Development to Customers)
Chính sách và tôn chỉ hoạt động Mọi thành viên của Công ty PSD cam kết trung thành với chính sách và tôn chỉ hoạt động là: MANG LẠI SỰ THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO KHÁCH HÀNG. (Bring Prosperity and Sustainable Development to Customers)
Страница №12
Quan điểm tư vấn của PSD
Quan điểm tư vấn của PSD
Страница №13
Các qui trình quản lý hoạt động và các KPIs
Các qui trình chủ yếu bao gồm:
Qui trình hoạch định và quản lý chiến lược;
Qui trình cung cấp và phát triển nguồn lực;
Qui trình thực hiện các hoạt động tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ;
Qui trình đo lường, phân tích và cải tiến.
Các KPIs chủ yếu bao gồm:
Sự thỏa mãn của khách hàng;
Mức độ tạo giá trị gia tăng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của PSD.
Mức độ phát triển của đội ngũ nhân viên công ty.
Tốc độ phát triển của công ty.
Các qui trình quản lý hoạt động và các KPIs Các qui trình chủ yếu bao gồm: Qui trình hoạch định và quản lý chiến lược; Qui trình cung cấp và phát triển nguồn lực; Qui trình thực hiện các hoạt động tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ; Qui trình đo lường, phân tích và cải tiến. Các KPIs chủ yếu bao gồm: Sự thỏa mãn của khách hàng; Mức độ tạo giá trị gia tăng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của PSD. Mức độ phát triển của đội ngũ nhân viên công ty. Tốc độ phát triển của công ty.
Страница №14
Liên hệ
Địa chỉ: 111 Nguyễn Thị Nhỏ - P9 – Q.Tân Bình – TP.HCM – Việt Nam.
Điện thoại:  08- 866 2194
Fax: 08- 864 7006
Hand phone: 0903 684 580
Email: psd@fmail.vnn.vn 
Email: hdung@hcm.vnn.vn
Website: www.psdcompany.com
Liên hệ Địa chỉ: 111 Nguyễn Thị Nhỏ - P9 – Q.Tân Bình – TP.HCM – Việt Nam. Điện thoại: 08- 866 2194 Fax: 08- 864 7006 Hand phone: 0903 684 580 Email: psd@fmail.vnn.vn Email: hdung@hcm.vnn.vn Website: www.psdcompany.com