Αναγέννηση Ανθρωπισμός 1 доклад по теме История

Вашему вниманию предлагается доклад и презентация по теме Αναγέννηση Ανθρωπισμός 1. Данны материал, представленный на 24 страницах, поможет подготовится к уроку История. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете ознакомиться и скачать этот и любой другой доклад у нас на сайте. Все материалы абсолютно бесплатны и доступны. Ссылку на скачивание Вы можете найти вконце страницы. Если материал Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте сайт в закладки в своем браузере.
Страница #1
Страница #2
Информация вложена в изображении слайда
Страница #3
Μια νέα εικόνα για τον κόσμο
Μεσαίωνας
Θεοκεντρισμός
Μέριμνα για τη σωτηρία της ψυχής
Αποχή από τα επίγεια / χαρές
Ιδέα της ματαιότητας

Αναγέννηση
Κριτική σκέψη
Εξέλιξη
Επιστήμες
Ιδέα της προόδου
Άνθρωπος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των λογίων
Νέα αντίληψη για τη ζωή: σώμα, ομορφιά, επίγεια ζωή
Μια νέα εικόνα για τον κόσμο Μεσαίωνας Θεοκεντρισμός Μέριμνα για τη σωτηρία της ψυχής Αποχή από τα επίγεια / χαρές Ιδέα της ματαιότητας Αναγέννηση Κριτική σκέψη Εξέλιξη Επιστήμες Ιδέα της προόδου Άνθρωπος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των λογίων Νέα αντίληψη για τη ζωή: σώμα, ομορφιά, επίγεια ζωή
Страница #4
Информация вложена в изображении слайда
Страница #5
Информация вложена в изображении слайда
Страница #6
Информация вложена в изображении слайда
Страница #7
Информация вложена в изображении слайда
Страница #8
Информация вложена в изображении слайда
Страница #9
Ανθρωπισμός
Ορισμός
Στροφή προς τη βαθύτερη γνώση αρχαιότητας ( ελληνορωμαϊκός πολιτισμός) μελέτη, μετάφραση, σχολιασμός αρχαίων. Στόχος :άντληση αναγκαίου πνευματικού εξοπλισμού για την έκφραση των νέων αξιών.
		Φαινόμενο παλιό: Βυζάντιο: 10ος- 15ος αι./ Ευρώπη 						(Παν/μια) : 12ος αι =μελέτη κλασικής γραμματείας
Όμως
 Ανθρωπισμός: μελέτη αρχαιότητας όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Αναζήτηση και μελέτη αξιών για τη δημιουργία ενός καινούριου κόσμου
Ανθρωπιστές: διάδοση ιδεών ανθρωπισμού ταξιδεύοντας στην Ευρώπη		 				ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
					(=δίκτυο σχέσεων και πολιτισμού)

	-Θρησκευτικό συναίσθημα
	-Κριτική στις μεσαιωνικές αντιλήψεις
	-Στόχος : η βελτίωση της κοινωνίας
	-Γλώσσα =Λατινική όμως Υπεράσπιση εθνικών 				γλωσσών
	-Πρόδρομοι: Δάντης,  Πετράρχης, 	Βοκκάκιος Έρασμος, Τόμας Μορ, Ραμπελαί
Ανθρωπισμός Ορισμός Στροφή προς τη βαθύτερη γνώση αρχαιότητας ( ελληνορωμαϊκός πολιτισμός) μελέτη, μετάφραση, σχολιασμός αρχαίων. Στόχος :άντληση αναγκαίου πνευματικού εξοπλισμού για την έκφραση των νέων αξιών. Φαινόμενο παλιό: Βυζάντιο: 10ος- 15ος αι./ Ευρώπη (Παν/μια) : 12ος αι =μελέτη κλασικής γραμματείας Όμως Ανθρωπισμός: μελέτη αρχαιότητας όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Αναζήτηση και μελέτη αξιών για τη δημιουργία ενός καινούριου κόσμου Ανθρωπιστές: διάδοση ιδεών ανθρωπισμού ταξιδεύοντας στην Ευρώπη ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (=δίκτυο σχέσεων και πολιτισμού) -Θρησκευτικό συναίσθημα -Κριτική στις μεσαιωνικές αντιλήψεις -Στόχος : η βελτίωση της κοινωνίας -Γλώσσα =Λατινική όμως Υπεράσπιση εθνικών γλωσσών -Πρόδρομοι: Δάντης, Πετράρχης, Βοκκάκιος Έρασμος, Τόμας Μορ, Ραμπελαί
Страница #10
Информация вложена в изображении слайда
Страница #11
Информация вложена в изображении слайда
Страница #12
Информация вложена в изображении слайда
Страница #13
Информация вложена в изображении слайда
Страница #14
Информация вложена в изображении слайда
Страница #15
Информация вложена в изображении слайда
Страница #16
Οικουμενικός άνθρωπος
(=homo universalis)
Άνθρωπος: το κέντρο του κόσμου
Χαρακτηριστικά του:
Πολύπλευρη/ πολυδιάστατη προσωπικότητα
Ενασχόληση με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
Κύριος του πεπρωμένου του ( με τη γνώση + προσωπικό του αγώνα)
	«Σε κανένα δεν υποχωρώ» (Έρασμος)
Έμφαση στην αγωγή του ανθρώπου:
σχολεία, κολέγια, παν/μία, μέθοδοι διδασκαλίας, διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών
Νέες ιδέες σχετικές με την αγωγή
Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται αλλά γίνονται
Απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην παρατήρηση και το πείραμα
Οικουμενικός άνθρωπος (=homo universalis) Άνθρωπος: το κέντρο του κόσμου Χαρακτηριστικά του: Πολύπλευρη/ πολυδιάστατη προσωπικότητα Ενασχόληση με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας Κύριος του πεπρωμένου του ( με τη γνώση + προσωπικό του αγώνα) «Σε κανένα δεν υποχωρώ» (Έρασμος) Έμφαση στην αγωγή του ανθρώπου: σχολεία, κολέγια, παν/μία, μέθοδοι διδασκαλίας, διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών Νέες ιδέες σχετικές με την αγωγή Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται αλλά γίνονται Απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην παρατήρηση και το πείραμα
Страница #17
Информация вложена в изображении слайда
Страница #18
Информация вложена в изображении слайда
Страница #19
Συμβολή Ελλήνων λογίων στην ανθρωπιστική κίνηση
        Έλληνες λόγιοι στη Δύση πριν και μετά την άλωση:
	
Μεγάλη συμβολή στην αναβίωση και προβολή ελληνικών γραμμάτων
Διδασκαλία σε ιταλικά πανεπιστήμια
Έκδοση αρχαίων ελληνικών κειμένων
Τόνωση του ενδιαφέροντος για συλλογή αρχαίων χειρογράφων
                              ( Βιβλιοθήκες/ ηγεμόνες)		
 Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων(1355-1456) ( Μυστράς)
Βησσαρίων, επίσκοπος Νικαίας(1403-1472) ( Τραπεζούντα)
Συμβολή Ελλήνων λογίων στην ανθρωπιστική κίνηση Έλληνες λόγιοι στη Δύση πριν και μετά την άλωση: Μεγάλη συμβολή στην αναβίωση και προβολή ελληνικών γραμμάτων Διδασκαλία σε ιταλικά πανεπιστήμια Έκδοση αρχαίων ελληνικών κειμένων Τόνωση του ενδιαφέροντος για συλλογή αρχαίων χειρογράφων ( Βιβλιοθήκες/ ηγεμόνες) Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων(1355-1456) ( Μυστράς) Βησσαρίων, επίσκοπος Νικαίας(1403-1472) ( Τραπεζούντα)
Страница #20
Информация вложена в изображении слайда
Страница #21
Η γέννηση του τυπωμένου βιβλίου και η διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού
Η γέννηση του τυπωμένου βιβλίου και η διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού
Страница #22
Информация вложена в изображении слайда
Страница #23
Информация вложена в изображении слайда
Страница #24
Πηγές
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Printer_in_1568-ce.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gemisto_Pletone_-_Tomba_%281465%29_al_Tempio_malatestiano,_Rimini_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_aprile_2004_01.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
http://www.cameradeglisposi.it/storia.asp
http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Italian%20Images/Montages/Art/Anon_Perspective_Fathers.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84
http://www.mrdowling.com/704-medici.html
http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOD_REN_007
http://www.andrewgrahamdixon.com/archive/readArticle/75
Πηγές http://en.wikipedia.org/wiki/File:Printer_in_1568-ce.png http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gemisto_Pletone_-_Tomba_%281465%29_al_Tempio_malatestiano,_Rimini_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_aprile_2004_01.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais http://www.cameradeglisposi.it/storia.asp http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Italian%20Images/Montages/Art/Anon_Perspective_Fathers.htm http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84 http://www.mrdowling.com/704-medici.html http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOD_REN_007 http://www.andrewgrahamdixon.com/archive/readArticle/75

Готовые презентации по истории предназначены как для самостоятельного изучения учениками, так и для учителей при проведении уроков. При использовании презентации по истории в учебном процессе учителя тратят меньше времени на подготовку к уроку и повышают усваиваемость материала у учеников. В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по истории для 5,6,7,8,9,10 класса, а также много презентации по истории отечества.