Η Βυζαντινή εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας доклад по теме История

Вашему вниманию предлагается доклад и презентация по теме Η Βυζαντινή εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Данны материал, представленный на 19 страницах, поможет подготовится к уроку История. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете ознакомиться и скачать этот и любой другой доклад у нас на сайте. Все материалы абсолютно бесплатны и доступны. Ссылку на скачивание Вы можете найти вконце страницы. Если материал Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте сайт в закладки в своем браузере.
Страница #1
H BYZANTINH EΠΟΠΟΙΪΑ Επικοί αγώνες και επέκταση της αυτοκρατορίας
Страница #2
Α. Αγώνες με τους Άραβες(1)
Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944):
		 Αντεπίθεση Bυζαντινών # Αράβων κατάληψη Έδεσσας Συρίας 
							(Ιω. Κουρκούας)
Νικηφόρος Β΄Φωκάς (963-969)		      Στρατηγός-
Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976)	           αυτοκράτορας
Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος ( 976-1025)
Α. Αγώνες με τους Άραβες(1) Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944): Αντεπίθεση Bυζαντινών # Αράβων κατάληψη Έδεσσας Συρίας (Ιω. Κουρκούας) Νικηφόρος Β΄Φωκάς (963-969) Στρατηγός- Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976) αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος ( 976-1025)
Страница #3
Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944)
Ρωμανός Α΄Λακαπηνός (920-944)
Страница #4
Nικηφόρος Φωκάς (963-969)
Nικηφόρος Φωκάς (963-969)
Страница #5
Информация вложена в изображении слайда
Страница #6
Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976)
Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής (969-976)
Страница #7
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους(1)
893-927:Τσάρος των Βουλγάρων ο Συμεών
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους(1) 893-927:Τσάρος των Βουλγάρων ο Συμεών
Страница #8
Информация вложена в изображении слайда
Страница #9
Информация вложена в изображении слайда
Страница #10
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους (2)
976-1025: Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος
		Επαναστάσεις των δυνατών ( Βάρδας Σκληρός, Βάρδας Φωκάς)


		Οι Βούλγαροι ανασυντάσσουν το κράτος τους.
 997-1014: Σαμουήλ: ίδρυση νέου Βουλγαρικού κράτους (Αχρίδα)
			Τίτλος:Τσάρος
Πόλεμος με το Βυζαντινό κράτος
Επιδρομές μέχρι την Πελοπόννησο
Β. Αγώνες με τους Βουλγάρους (2) 976-1025: Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος Επαναστάσεις των δυνατών ( Βάρδας Σκληρός, Βάρδας Φωκάς) Οι Βούλγαροι ανασυντάσσουν το κράτος τους. 997-1014: Σαμουήλ: ίδρυση νέου Βουλγαρικού κράτους (Αχρίδα) Τίτλος:Τσάρος Πόλεμος με το Βυζαντινό κράτος Επιδρομές μέχρι την Πελοπόννησο
Страница #11
Информация вложена в изображении слайда
Страница #12
Информация вложена в изображении слайда
Страница #13
Информация вложена в изображении слайда
Страница #14
Информация вложена в изображении слайда
Страница #15
Информация вложена в изображении слайда
Страница #16
Информация вложена в изображении слайда
Страница #17
Γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων
Κατακτήσεις 
Επέκταση συνόρων   άνθηση της οικονομίας

Νέα εδάφη 
Παραγωγικό δυναμικό
Έσοδα
Ειρηνική καλλιέργεια της γης ( διακοπή αραβικών επιδρομών)

Αύξηση της παραγωγής
Νομισματικά αποθέματα

ΕΥΜΑΡΕΙΑ        χλιδή
                      διεθνές κύρος
			     αισθήματα αυτοπεποίθησης και περηφάνειας
Γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων Κατακτήσεις Επέκταση συνόρων άνθηση της οικονομίας Νέα εδάφη Παραγωγικό δυναμικό Έσοδα Ειρηνική καλλιέργεια της γης ( διακοπή αραβικών επιδρομών) Αύξηση της παραγωγής Νομισματικά αποθέματα ΕΥΜΑΡΕΙΑ χλιδή διεθνές κύρος αισθήματα αυτοπεποίθησης και περηφάνειας
Страница #18
Информация вложена в изображении слайда
Страница #19
Πηγές
http://gbgm-umc.org/umw/bible/translations.stm
http://apostlethomasindia.wordpress.com/2010/03/18/wikipedia-encyclopaedia-britannica-their-counterfeit-st-thomas-entries-exposed-ishwar-sharan/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://www.agionorostamps.gr/page/stamplines/index.asp?sl_id=1
Πηγές http://gbgm-umc.org/umw/bible/translations.stm http://apostlethomasindia.wordpress.com/2010/03/18/wikipedia-encyclopaedia-britannica-their-counterfeit-st-thomas-entries-exposed-ishwar-sharan/ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82 http://www.agionorostamps.gr/page/stamplines/index.asp?sl_id=1

Готовые презентации по истории предназначены как для самостоятельного изучения учениками, так и для учителей при проведении уроков. При использовании презентации по истории в учебном процессе учителя тратят меньше времени на подготовку к уроку и повышают усваиваемость материала у учеников. В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по истории для 5,6,7,8,9,10 класса, а также много презентации по истории отечества.