Η Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία доклад по теме История

Вашему вниманию предлагается доклад и презентация по теме Η Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία. Данны материал, представленный на 23 страницах, поможет подготовится к уроку История. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете ознакомиться и скачать этот и любой другой доклад у нас на сайте. Все материалы абсолютно бесплатны и доступны. Ссылку на скачивание Вы можете найти вконце страницы. Если материал Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте сайт в закладки в своем браузере.
Страница #1
Страница #2
Информация вложена в изображении слайда
Страница #3
Информация вложена в изображении слайда
Страница #4
Информация вложена в изображении слайда
Страница #5
Μελετήστε προσεκτικά τον πίνακα. Ποια συμπεράσματα συνάγονται σχετικά με τους ρυθμούς διαμόρφωσης της βυζαντινής άρχουσας τάξης;
Μελετήστε προσεκτικά τον πίνακα. Ποια συμπεράσματα συνάγονται σχετικά με τους ρυθμούς διαμόρφωσης της βυζαντινής άρχουσας τάξης;
Страница #6
Информация вложена в изображении слайда
Страница #7
Информация вложена в изображении слайда
Страница #8
Информация вложена в изображении слайда
Страница #9
Информация вложена в изображении слайда
Страница #10
Информация вложена в изображении слайда
Страница #11
Информация вложена в изображении слайда
Страница #12
Информация вложена в изображении слайда
Страница #13
Информация вложена в изображении слайда
Страница #14
Информация вложена в изображении слайда
Страница #15
Информация вложена в изображении слайда
Страница #16
Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων
Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων
Βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης
Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλήματων

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΄Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ: αντικατέστησε Εκλογή Ισαύρων (Βασίλειος Α΄)
ΕΠΑΝΑΓΩΓΗ: αρμοδιότητες αυτοκράτορα /πατριάρχη (Βασίλειος Α΄)
              εισαγωγή στον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ: αντλεί από νομικές συλλογές Ιουστινιανού (60 βιβλία) ( Λέων Στ΄) 
ΕΠΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ: λειτουργία συντεχνιών ( Λέων Στ΄) 
ΝΕΑΡΑΙ: περιορισμός της μεγάλης γαιοκτησίας ( Λέων Στ΄)
Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων Αναθεώρηση νομοθεσίας Ισαύρων Βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλήματων ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΄Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ: αντικατέστησε Εκλογή Ισαύρων (Βασίλειος Α΄) ΕΠΑΝΑΓΩΓΗ: αρμοδιότητες αυτοκράτορα /πατριάρχη (Βασίλειος Α΄) εισαγωγή στον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΝΟΜΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ: αντλεί από νομικές συλλογές Ιουστινιανού (60 βιβλία) ( Λέων Στ΄) ΕΠΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ: λειτουργία συντεχνιών ( Λέων Στ΄) ΝΕΑΡΑΙ: περιορισμός της μεγάλης γαιοκτησίας ( Λέων Στ΄)
Страница #17
Информация вложена в изображении слайда
Страница #18
Информация вложена в изображении слайда
Страница #19
Информация вложена в изображении слайда
Страница #20
Информация вложена в изображении слайда
Страница #21
Информация вложена в изображении слайда
Страница #22
Информация вложена в изображении слайда
Страница #23
Πηγές
Πηγές

Готовые презентации по истории предназначены как для самостоятельного изучения учениками, так и для учителей при проведении уроков. При использовании презентации по истории в учебном процессе учителя тратят меньше времени на подготовку к уроку и повышают усваиваемость материала у учеников. В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по истории для 5,6,7,8,9,10 класса, а также много презентации по истории отечества.