Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) доклад по теме История

Вашему вниманию предлагается доклад и презентация по теме Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081). Данны материал, представленный на 19 страницах, поможет подготовится к уроку История. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете ознакомиться и скачать этот и любой другой доклад у нас на сайте. Все материалы абсолютно бесплатны и доступны. Ссылку на скачивание Вы можете найти вконце страницы. Если материал Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте сайт в закладки в своем браузере.
Страница #1
Страница #2
Информация вложена в изображении слайда
Страница #3
Информация вложена в изображении слайда
Страница #4
Информация вложена в изображении слайда
Страница #5
Информация вложена в изображении слайда
Страница #6
Информация вложена в изображении слайда
Страница #7
Информация вложена в изображении слайда
Страница #8
Информация вложена в изображении слайда
Страница #9
Информация вложена в изображении слайда
Страница #10
Информация вложена в изображении слайда
Страница #11
Информация вложена в изображении слайда
Страница #12
Информация вложена в изображении слайда
Страница #13
Информация вложена в изображении слайда
Страница #14
Информация вложена в изображении слайда
Страница #15
Информация вложена в изображении слайда
Страница #16
Η σημασία της μάχης στο Ματζικέρτ (1071)
Αρχή κατάρρευσης του Βυζαντινού κράτους

Κατάρρευση του διοικητικού συστήματος στις ανατολικές επαρχίες
Απαρχή της κατάληψης ενός από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα τμήματα της αυτοκρατορίας,της Μ.Ασίας
΄Ιδρυση ισχυρού κράτους από τους Σελτζούκους Τούρκους
Η σημασία της μάχης στο Ματζικέρτ (1071) Αρχή κατάρρευσης του Βυζαντινού κράτους Κατάρρευση του διοικητικού συστήματος στις ανατολικές επαρχίες Απαρχή της κατάληψης ενός από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα τμήματα της αυτοκρατορίας,της Μ.Ασίας ΄Ιδρυση ισχυρού κράτους από τους Σελτζούκους Τούρκους
Страница #17
Информация вложена в изображении слайда
Страница #18
Информация вложена в изображении слайда
Страница #19
ΠΗΓΕΣ
http://imansolas.freeservers.com/Angelos/majikert2.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_normande_de_l%27Italie_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Manzikert
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Italy_1000_AD.svg/200px-Italy_1000_AD.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%25C3%25A9_d%27Apulie&usg=__XaKoAI1NMzT4Kjk3BvxON0N9gT8=&h=287&w=200&sz=56&hl=en&start=0&sig2=d3puIjhnfVIQ47oilvs6DA&zoom=1&tbnid=tJ_hHMm5-dxk5M:&tbnh=127&tbnw=89&ei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&prev=/images%3Fq%3DNORMANDES%2BCONQUETE%2BDE%2BBARI%26hl%3Den%26biw%3D938%26bih%3D391%26tbs%3Disch:10%2C115&itbs=1&iact=hc&vpx=418&vpy=55&dur=5932&hovh=229&hovw=160&tx=125&ty=206&oei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=938&bih=391
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html
http://www.e-yliko.gr/Lists/List6/vyzadio4.aspx
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/Byzantium_vs_Seljuk_c_1071.PNG&imgrefurl=http://www.twcenter.net/forums/showthread.php%3Ft%3D213637&usg=__HE3xlKWwLyTFc46oObYafoi5Ukk=&h=369&w=800&sz=139&hl=el&start=0&sig2=D2g8kIa-wc9nizP42U-6cw&zoom=1&tbnid=8hXyo57ELb2yzM:&tbnh=91&tbnw=197&ei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&prev=/images%3Fq%3DMantzikert%26um%3D1%26hl%3Del%26biw%3D1032%26bih%3D450%26tbs%3Disch:10%2C44&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=398&oei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=122&ty=33&biw=1032&bih=450
ΠΗΓΕΣ http://imansolas.freeservers.com/Angelos/majikert2.jpg http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%B9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_normande_de_l%27Italie_du_Sud http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Manzikert http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Italy_1000_AD.svg/200px-Italy_1000_AD.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%25C3%25A9_d%27Apulie&usg=__XaKoAI1NMzT4Kjk3BvxON0N9gT8=&h=287&w=200&sz=56&hl=en&start=0&sig2=d3puIjhnfVIQ47oilvs6DA&zoom=1&tbnid=tJ_hHMm5-dxk5M:&tbnh=127&tbnw=89&ei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&prev=/images%3Fq%3DNORMANDES%2BCONQUETE%2BDE%2BBARI%26hl%3Den%26biw%3D938%26bih%3D391%26tbs%3Disch:10%2C115&itbs=1&iact=hc&vpx=418&vpy=55&dur=5932&hovh=229&hovw=160&tx=125&ty=206&oei=oJstTaHWDJGg4Qb7wNyKCQ&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=938&bih=391 http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1025/main/p18a.html http://www.e-yliko.gr/Lists/List6/vyzadio4.aspx http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/Byzantium_vs_Seljuk_c_1071.PNG&imgrefurl=http://www.twcenter.net/forums/showthread.php%3Ft%3D213637&usg=__HE3xlKWwLyTFc46oObYafoi5Ukk=&h=369&w=800&sz=139&hl=el&start=0&sig2=D2g8kIa-wc9nizP42U-6cw&zoom=1&tbnid=8hXyo57ELb2yzM:&tbnh=91&tbnw=197&ei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&prev=/images%3Fq%3DMantzikert%26um%3D1%26hl%3Del%26biw%3D1032%26bih%3D450%26tbs%3Disch:10%2C44&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=398&oei=Tnk8TcGKFMmztAb9iJX1Bg&esq=1&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=122&ty=33&biw=1032&bih=450

Готовые презентации по истории предназначены как для самостоятельного изучения учениками, так и для учителей при проведении уроков. При использовании презентации по истории в учебном процессе учителя тратят меньше времени на подготовку к уроку и повышают усваиваемость материала у учеников. В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по истории для 5,6,7,8,9,10 класса, а также много презентации по истории отечества.