Η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση презентация по теме История

 • H θρησκευτική μεταρρύθμιση
 • Η κριΣη Στη Ρωμαιοκαθολικη ΕκκληΣια 
και οι ανθρωπιΣτεΣ
 • Κρίση στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία

Αιτίες

Διοικητική ανικανότητα
Ηθική διαφθορά :πολυτελής διαβίωση ανώτερου κλήρου
                  παραμέληση κατώτερου κλήρου (αμορφωσιά, διαφθορά)
                  
Αδυναμία ανταπόκρισης στις πνευματικές ανάγκες χριστιανών 
 σύγχυση, ιδέα θανάτου, σωτηρία ψυχής 
Επιδημίες, πόλεμοι, προφητείες

1515: Πάπας Λέων Ι 
 Συγχωροχάρτια (= άφεση αμαρτιών)
 • Oι ανθρωπιστές και η κρίση 
στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία
Ανθρωπιστές
 • Προτεσταντική μεταρρύθμιση
 • Οι αντιδραΣειΣ τηΣ ρωμαιοκαθολικηΣ εκκληΣιαΣ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Ο όρος προέρχεται από την ιστοριογραφία του 19ου αι.
Μεταρρύθμιση της Καθολικής Εκκλησίας

1545-1563:
 ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΤΟ
Ανασυγκρότηση Εκκλησίας
Μέτρα # Μεταρρύθμισης
Οικοδόμηση επιβλητικών ναών
      ( μπαρόκ)
Προβολή δύναμης Ρ.Κ Εκκλησίας
Επιβεβαίωση ρ.κ δόγματος
Ενίσχυση λατρείας Θεοτόκου
Εικόνες, τελετές
 • Η Ευρώπη μετά τη Μεταρρύθμιση
Τέλος της θρησκευτικής ενότητας της Ευρώπης

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ:  Προτεσταντισμός
ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ:  Ρωμαιοκαθολικισμός
ΒΑΛΚΑΝΙΑ+ΡΩΣΙΑ: Ορθοδοξία

Γενικότερες συνέπειες:
Μετάφραση Βίβλου σε εθνικές γλώσσες  Εθνικές λογοτεχνίες και σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης

Απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων ανθρώπου
             εξέλιξη επιστημών
			    εκδημοκρατισμός θεσμών
              οικονομική ανάπτυξη
              κοινωνική ελευθερία
 • Πηγές
http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://www.users.ms11.net/~dejnarde/english_bible_translation.htm
http://www.the-highway.com/95THESES.html
http://www.twelvetribes.com/publications/litmus-test/martin-luther-litmus-test.html
http://www.uncommon-travel-germany.com/martin-luther.html
http://www.holycross-weare.org/2009/05/02/history-and-basics-of-anglican-worship/
http://www.odyssey.com.cy/main/modules/PrintDialog/PrintItem.aspx?src=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140*itemID=3989*mid=2828
Если вам понравился материл вы можете разместить его у вас на сайте.
Открыть доклад
Скачать
Презентация по теме Η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. Материал содержит 32 слайдов. Вы можете использовать его для подготовки к уроку История. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете просмотреть презентацию у нас на сайте или скачать к себе. Все материалы абсолютно бесплатны.

H θρησκευτική μεταρρύθμιση

Η κριΣη Στη Ρωμαιοκαθολικη ΕκκληΣια και οι ανθρωπιΣτεΣ

Κρίση στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία Αιτίες Διοικητική ανικανότητα Ηθική διαφθορά :πολυτελής διαβίωση ανώτερου κλήρου παραμέληση κατώτερου κλήρου (αμορφωσιά, διαφθορά) Αδυναμία ανταπόκρισης στις πνευματικές ανάγκες χριστιανών σύγχυση, ιδέα θανάτου, σωτηρία ψυχής Επιδημίες, πόλεμοι, προφητείες 1515: Πάπας Λέων Ι Συγχωροχάρτια (= άφεση αμαρτιών)

Oι ανθρωπιστές και η κρίση στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία Ανθρωπιστές

Προτεσταντική μεταρρύθμιση

Οι αντιδραΣειΣ τηΣ ρωμαιοκαθολικηΣ εκκληΣιαΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ο όρος προέρχεται από την ιστοριογραφία του 19ου αι. Μεταρρύθμιση της Καθολικής Εκκλησίας 1545-1563: ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΤΟ Ανασυγκρότηση Εκκλησίας Μέτρα # Μεταρρύθμισης Οικοδόμηση επιβλητικών ναών ( μπαρόκ) Προβολή δύναμης Ρ.Κ Εκκλησίας Επιβεβαίωση ρ.κ δόγματος Ενίσχυση λατρείας Θεοτόκου Εικόνες, τελετές

Η Ευρώπη μετά τη Μεταρρύθμιση Τέλος της θρησκευτικής ενότητας της Ευρώπης ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ: Προτεσταντισμός ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ: Ρωμαιοκαθολικισμός ΒΑΛΚΑΝΙΑ+ΡΩΣΙΑ: Ορθοδοξία Γενικότερες συνέπειες: Μετάφραση Βίβλου σε εθνικές γλώσσες  Εθνικές λογοτεχνίες και σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης Απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων ανθρώπου  εξέλιξη επιστημών εκδημοκρατισμός θεσμών οικονομική ανάπτυξη κοινωνική ελευθερία

Πηγές http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther http://www.users.ms11.net/~dejnarde/english_bible_translation.htm http://www.the-highway.com/95THESES.html http://www.twelvetribes.com/publications/litmus-test/martin-luther-litmus-test.html http://www.uncommon-travel-germany.com/martin-luther.html http://www.holycross-weare.org/2009/05/02/history-and-basics-of-anglican-worship/ http://www.odyssey.com.cy/main/modules/PrintDialog/PrintItem.aspx?src=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140*itemID=3989*mid=2828

Работа может использоваться для проведения уроков и докладов по предмету "История"

Готовые презентации по истории предназначены как для самостоятельного изучения учениками, так и для учителей при проведении уроков. При использовании презентации по истории в учебном процессе учителя тратят меньше времени на подготовку к уроку и повышают усваиваемость материала у учеников. В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по истории для 5,6,7,8,9,10 класса, а также много презентации по истории отечества.