nbsp Синтез фотокатал затор в на основ TiO2 та його фотокатал тичн властивост nbsp Яковлев Олекс й КПНЛ 145 11 клас презентация по теме Химия

  •  
Синтез фотокаталізаторів на основі TiO2 та його фотокаталітичні властивості
 
Яковлев Олексій
КПНЛ №145
11 клас
  • Фотокаталіз
Фотокаталітичні процеси за останнє десятиліття викликають все більший інтерес. Фотокаталітичні реакції здатні протікати при кімнатній або більш низькій температурі під дією видимого випромінювання, що дозволяє використовувати сонячну енергію для проведення корисних процесів. В останні роки великий науковий інтерес представляють дослідження в області синтезу і вивчення властивостей діоксиду титану, що пояснюється його високою фотокаталітичною активністю, а також хімічною інертністю, що і зумовило актуальність даного дослідження.
  • Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора  TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ. 
Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора  TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ.
  • Експериментальна частина
Синтез TiO2
  • Приготування модельних розчинів барвників
  • Дослідження фотокаталітичної активності TiO2
  • РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В результаті синтезу 3-х зразків, які відрізняються кількістю титану хлориду, що вносився у реакційне середовище: 1, 2, 3 см3 відповідно було отримано білий осад, який було досліджено методом ренгенофазового аналізу та на фотокаталітичну активність. 
Активність фотокаталізатору оцінювалась за формулою:
R=((D0-Di)/D0)*100%, де
D0-оптична густина вихідного розчину; 
Di-оптична густина розчину після фотокаталізу.
  • Висновки
Синтезовані зразки TiO2 являли собою монофазу анатазної модифікації з середнім розміром кристалітів 6÷7 нм, що лежить в нанодіапазоні.
Встановлено фотокаталітичну активність отриманих фотокаталізаторів на прикладі барвників метилового блакитного та яскраво червоного 5 СХ. В результаті ступінь знебарвлення у даних умовах досягла майже 98 % для метилового блакитного та 82% для червоного 5 СХ, а, отже, синтезовані зразки майже не поступаються комерційному зразку Degussa Р25.
Фотокаталітичні технології очищення води і повітря знаходяться ще на порозі широкого практичного використання. Безумовно, що вони будуть удосконалюватися, але і зараз вже зрозумілі переваги, що обумовлюють їх привабливість і перспективи. Це простота, економічність та можливість використання сонячного світла. Останнє вкрай важливо для майбутнього, коли енергозберігаючі технології, безумовно, матимуть перевагу.
Если вам понравился материл вы можете разместить его у вас на сайте.
Открыть доклад
Скачать
Презентация по теме nbsp Синтез фотокатал затор в на основ TiO2 та його фотокатал тичн властивост nbsp Яковлев Олекс й КПНЛ 145 11 клас . Материал содержит 11 слайдов. Вы можете использовать его для подготовки к уроку Химия. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете просмотреть презентацию у нас на сайте или скачать к себе. Все материалы абсолютно бесплатны.

  Синтез фотокаталізаторів на основі TiO2 та його фотокаталітичні властивості   Яковлев Олексій КПНЛ №145 11 клас

Фотокаталіз Фотокаталітичні процеси за останнє десятиліття викликають все більший інтерес. Фотокаталітичні реакції здатні протікати при кімнатній або більш низькій температурі під дією видимого випромінювання, що дозволяє використовувати сонячну енергію для проведення корисних процесів. В останні роки великий науковий інтерес представляють дослідження в області синтезу і вивчення властивостей діоксиду титану, що пояснюється його високою фотокаталітичною активністю, а також хімічною інертністю, що і зумовило актуальність даного дослідження.

Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ. Основна мета даної роботи полягала у синтезі фотоактивного зразку фотокаталізатора TiO2 досить простим способом та визначенні його активності по відношенню до активних барвників на прикладі метиленового блакитного та яскраво червоного 5СХ.

Експериментальна частина Синтез TiO2

Приготування модельних розчинів барвників

Дослідження фотокаталітичної активності TiO2

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ В результаті синтезу 3-х зразків, які відрізняються кількістю титану хлориду, що вносився у реакційне середовище: 1, 2, 3 см3 відповідно було отримано білий осад, який було досліджено методом ренгенофазового аналізу та на фотокаталітичну активність. Активність фотокаталізатору оцінювалась за формулою: R=((D0-Di)/D0)*100%, де D0-оптична густина вихідного розчину; Di-оптична густина розчину після фотокаталізу.

Висновки Синтезовані зразки TiO2 являли собою монофазу анатазної модифікації з середнім розміром кристалітів 6÷7 нм, що лежить в нанодіапазоні. Встановлено фотокаталітичну активність отриманих фотокаталізаторів на прикладі барвників метилового блакитного та яскраво червоного 5 СХ. В результаті ступінь знебарвлення у даних умовах досягла майже 98 % для метилового блакитного та 82% для червоного 5 СХ, а, отже, синтезовані зразки майже не поступаються комерційному зразку Degussa Р25. Фотокаталітичні технології очищення води і повітря знаходяться ще на порозі широкого практичного використання. Безумовно, що вони будуть удосконалюватися, але і зараз вже зрозумілі переваги, що обумовлюють їх привабливість і перспективи. Це простота, економічність та можливість використання сонячного світла. Останнє вкрай важливо для майбутнього, коли енергозберігаючі технології, безумовно, матимуть перевагу.

Работа может использоваться для проведения уроков и докладов по предмету "Химия"

Готовые презентации по химии включают в себя слайды, которые учителя могут использовать на уроках химии для для изучения химических свойств веществ в интерактивной форме. Представленные презентации по химии помогут учителям в учебном процессе. На нашем сайте Вы можете скачать готовые презентации по химии для 7,8,9,10,11 класса.